Hiền Thần Khó Làm

Hiền Thần Khó Làm

Hiền Thần Khó Làm Review Rating: 9.33 out of 10 based on 6 reviews.
Truyện Hiền Thần Khó Làm của tác giả Mục Bạch là một truyện đam mỹ trọng sinh, cổ trang, cung đình, trúc mã, tiểu thuyết, ngọt sủng. Kiếp trước nịnh thần Hứa Từ bị lang đang bỏ tù, khắp chốn mừng vui.

Duy chỉ có phế thái tử Lý Hạo Sâm mặc kệ việc trước kia, đặc biệt đến đưa tiễn.Đến nay y trọng sinh trở về, quyết định đời này phải hảo hảo đi bên người thái tử. Sau mọi truyện thì toàn tâm toàn ý phụ tá hắn, không bị mù quáng ép buộc nữa.

5 Chương mới cập nhật truyện Hiền Thần Khó Làm

Nhận xét của đọc giả về truyện Hiền Thần Khó Làm

BÌNH LUẬN FACEBOOK