Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh
  • Dragons
  • Ngôn Tình,
  • sưu tầm ; Edit: Lô Vĩ Vi Vi
  • 43637
  • Hoàn Thành

Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh

Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh Review Rating: 7.04 out of 10 based on 14 reviews.
Một siêu phẩm với mô típ hoàn toàn mới, mang đến những điểm nổi bật cho dòng truyện ngôn tình sủng, tác phẩm Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh của tác giả Dragons nói về Choi Ae Young tỏ vẻ, em gái hệ thống ngươi! Đại gia cúc khang linh ngươi! Quyết đoán lựa chọn bg!

Bị bức bách, nhân sinh mệt! Thấy! Không! Yêu!

Nữ chủ ngọc lâu xuân ngu xuẩn châm chọc thăng cấp x nam chủ thiên tài yêu nghiệt phấn đấu.

Khác: Không biết K-biz cũng có thể tiến vào xem ~~

[ muốn thể nghiệm một loại truyện nhân sinh khác sao?]

[ hệ thống nhân sinh bl]

1, Hình thức minh tinh -- cúc khang linh +[ vận may siêu cấp ]

2, Hình thức học tập-- cúc khang linh +[ trí nhớ trời sinh ]

3, Hình thức bảo mẫu -- cúc khang linh +[ không gian thăng cấp ]

[ hệ thống nhân sinh bg ]

1, Hình thức minh tinh -- vận may siêu cấp

2, Hình thức học tập -- trí nhớ trời sinh

3, Hình thức bảo mẫu -- không gian thăng cấp

[ Mời lựa chọn cẩn thận!]

5 Chương mới cập nhật truyện Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK