Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật Review Rating: 8.42 out of 10 based on 58 reviews.
Điều bất ngờ xảy ra trong truyện Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật của tác giả Thấm Ôn Phong. Bậc thầy điêu khắc gỗ Tô Khả Phương xuyên không thành nông phụ thôn Phong Quả

Tỉnh lại thì đã là phụ nữ có chồng,

Đối diện với tiểu thúc vô lý,

Bà bà và nhị thúc thờ ơ không quan tâm,

Cộng thêm một trượng phu phúc hắc độc thiếp nắm quyền,

Tô Khả Phương cảm thấy mất mát,

May mắn trong tay có không gian,

Giúp nàng dọn sạch tất cả trở ngại,

Phu xướng phụ tùy cùng nhau tạo lên hạnh phúc…Diễn biến tiếp theo thế nào, mời bạn đọc truyện sẽ rõ.

Danh sách chương truyện Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Nhận xét của đọc giả về truyện Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Avatar
linhlinh20:05 28/05/2019
ra chuong moi nua di tg oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK