Hắc Phong Thành Chiến Ký

Hắc Phong Thành Chiến Ký

Hắc Phong Thành Chiến Ký Review Rating: 6.38 out of 10 based on 16 reviews.
Hắc Phong Thành Chiến Ký - Đang tiến hành - Nhĩ Nhã

Giới thiệu truyện tiểu thuyết đặc sắc này:

Hắc Phong Thành Chiến Ký” là phần tiếp theo của “Long Đồ Án Quyển Tập”, tạo thành mười chiến dịch, địa điểm chủ yếu là ở Hắc Phong Thành – Khu vực trọng yếu của Tây Bắc, đồng thời cũng có tình tiết phá án xen giữa các chiến dịch.

Sự thành lập của Ác Đế Thành đã phá vỡ hòa bình ở Tây Bắc, cuộc chiến giữa Chính và Tà diễn ra hết sức căng thẳng~~ Án kiện kết hợp với chiến dịch, toàn bộ nhân vật trong Long Đồ lại tiếp tục trải nghiệm.

Dành cho những người chưa biết: Hắc Phong Thành là phần tiếp theo của Long Đồ Án, mọi người xem nó là một cuốn riêng biệt cũng không sao, theo Nhĩ Nhã thì bộ này có khoảng 10 quyển, mình nghĩ sẽ khoảng từ chương 450 đổ lui, cỡ 700 chương như Long Đồ Án.

Danh sách chương truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK