Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao!

Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao!

Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao! Review Rating: 5.43 out of 10 based on 7 reviews.
Truyện Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao! của tác giả Hồng Nhan Họa Thủy là một câu truyện thuộc thể loại truyện tiểu thuyết hiện đại, hắc bang, cường cường, 1×1, ấm áp, HE.

Lần đầu tiên gặp mặt, đã cho ta là call boy! Lần thứ hai gặp mặt, cho rằng ta là nằm vùng! Lần thứ ba gặp mặt, thế mà lại nói ta câu dẫn ngươi! Đi chết đi! ! Đọc truyện sẽ thấy rõ ta đường đường là Ngụy gia Thất Thiếu gia, câu dẫn ngươi khác gì ra đường không mang não!

5 Chương mới cập nhật truyện Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao!

Danh sách chương truyện Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao!

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao!

BÌNH LUẬN FACEBOOK