Giường Đôi Màu

Giường Đôi Màu

Giường Đôi Màu Review Rating: 6.96 out of 10 based on 6 reviews.
Siêu phẩm Giường Đôi Màu là một trong những tiểu thuyết hay nhất của tác giả Điệp Chi Linh thuộc thể loại đam mỹ hiện đại, em thích thầy nên em đường đường chính chính theo đuổi thầy, thế là sai ư?

Nhan Cảnh: Khụ khụ, bạn Nhung Tử, bạn nghĩ xem bạn cố chấp theo đuổi một ông chú lớn hơn bạn nhiều tuổi như vậy có gì tốt. Thử đọc truyện và đi tìm một bạn trai cùng tuổi với bạn không được sao? Chú không còn ít tuổi nữa, không còn nhiệt tình để chơi với bạn, mạng già này không muốn rơi vào tay bạn đâu!

Nhung Tử: Em thích thầy nên em đường đường chính chính theo đuổi thầy, thế là sai ư?

Nhan Cảnh: cái đứa nhỏ này sao cố chấp như vậy!

Nhung Tử: giữ vững niềm tin là sai ư?

Nhan Cảnh:… Bạn đúng rồi, là tôi sai.

5 Chương mới cập nhật truyện Giường Đôi Màu

Nhận xét của đọc giả về truyện Giường Đôi Màu

BÌNH LUẬN FACEBOOK