Dương Thần

Dương Thần

Dương Thần Review Rating: 6.82 out of 10 based on 27 reviews.
Bạn đang đọc truyện Dương Thần của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ trên trang đọc truyện online.Thế gian là một đại khổ hải.Con người ở trong biển.Thân thể là thuyền.Linh hồn là một con thuyền trong thân thể con người.Thuyền lại trở người hướng bờ bên kia mà đi tới.Tu luyện thân thể làm chắc chắn thân thuyền để đến bờ bên kia của Khổ Hải?Hay tu luyện linh hồn giúp thuyền trong thân thể con người quen thuộc thủy tính đây?Tu võ đạo thành Nhân Tiên.Tu tiên đạo thành Thần tiên.Phải chọn con đường nào đây?

Danh sách chương truyện Dương Thần

Nhận xét của đọc giả về truyện Dương Thần

Avatar
Vũ Dũng21:08 31/08/2016
sao truyện lại ngưng rồi? ko có ai dịch tiếp ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK