Đường Tăng Xông Tây Du

Đường Tăng Xông Tây Du

Đường Tăng Xông Tây Du Review Rating: 7.53 out of 10 based on 17 reviews.
Truyện hay Đường Tăng Xông Tây Du của Thái Sầu mở ra thế giới tiên hiệp sắc đầy thú vị. Truyện nói về... Xuyên không trở thành Đường Tăng, đạt được hệ thống.

Ngộ Không: "Bát Giới nhìn kìa, sư phụ đã cướp nữ nhân ngươi thích đi rồi."

Sa Tăng: "Sư phụ hạ thủ lưu tình, các nàng là người, không phải yêu quái."

Bát giới: "Truyện đại sư huynh nhanh khuyên sư phụ không nên đả thương người......"

Đường Tăng: "Yêu quái to gan, xem chiêu!"

Danh sách chương truyện Đường Tăng Xông Tây Du

Nhận xét của đọc giả về truyện Đường Tăng Xông Tây Du

BÌNH LUẬN FACEBOOK