Đoạn Tình Kết
  • Thập Thế
  • Ngôn Tình,
  • blue9x.wordpress.com ;Editor: Blue9x
  • 41639
  • Hoàn Thành

Đoạn Tình Kết

Đoạn Tình Kết Review Rating: 5.50 out of 10 based on 5 reviews.
Bạn đang đọc truyện Đoạn Tình Kết của tác giả Thập Thế kể về nhân vật Ngôn Phi Ly là tướng quân dưới trướng của Bắc Đường Ngạo, môn chủ Bắc Đường môn và cũng là Vương gia của Minh quốc.

Một lần hai người bị tập kích, Bắc Đường Ngạo trúng phải mị dược nên đã xảy ra quan hệ với Ngôn Phi Ly. Nhưng truyện ngôn tình sắc với Ngôn Phi Ly là hậu nhân của ma da tộc (nam nhân có thể sinh sản) nên đã lưu lại hậu quả của lần đó là sự ra đời của Bắc Đường Diệu Nhật. Từ đó truyện quan hệ giữa hai người dây dưa mãi không dứt.

Mọi người đón đọc thêm Mẹ Kế Của Lọ Lem nhé.

5 Chương mới cập nhật truyện Đoạn Tình Kết

Nhận xét của đọc giả về truyện Đoạn Tình Kết

BÌNH LUẬN FACEBOOK