Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen Review Rating: 9.19 out of 10 based on 8 reviews.
Bạn đang đọc truyện Đen ăn đen của tác giả Cư Ni Tử trên website đọc truyện online.

Sau khi Mạc Ninh gặp Cố Chuẩn, cô bắt đầu làm hai việc: Thích anh, giăng bẫy để anh thích cô. Sau khi Cố Chuẩn gặp Mạc Ninh, anh bắt đầu làm hai việc: Giả vờ bị sập bẫy của cô, hưởng thụ cảm giác bị cô giăng bẫy.

Danh sách chương truyện Đen Ăn Đen

Nhận xét của đọc giả về truyện Đen Ăn Đen

BÌNH LUẬN FACEBOOK