Cương Thi Vương Gia

Cương Thi Vương Gia

Cương Thi Vương Gia Review Rating: 4.18 out of 10 based on 9 reviews.
Truyện xuyên không full mang tên Cương Thi Vương Gia của Phong Di Cốc được edit bởi Mạc Vô Thần. Vào thời Dân Quốc, hai sinh viên nghèo khó Đường Nghị Minh, và bạn học Tống Chí Lương cùng nhau gặp khó khăn trong 「Thực Nhân Thôn」ở Dự Tây.

Người dân trong thôn luôn có những hành vi quái đản, cương thi thiện ác khó phân biệt trong ký sự hậu cung, truyền thuyết cổ xưa khiến người ta run rẩy, tất cả mọi truyện trở thành khúc nhạc dạo nơi thâm sơn hoang vắng nguy cơ tứ phía này…

5 Chương mới cập nhật truyện Cương Thi Vương Gia

Nhận xét của đọc giả về truyện Cương Thi Vương Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK