Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Vật Liệu Ma Dược
  • Triêu Túy
  • Ngôn Tình,
  • dieplamkhue.wordpress.com; EDITOR: Diệp Lam Khuê, Khuynh Tiếu
  • 59691
  • Ngưng

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Vật Liệu Ma Dược

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Vật Liệu Ma Dược Review Rating: 8.21 out of 10 based on 7 reviews.
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Vật Liệu Ma Dược thuộc truyện ngôn tình nói về cuộc sống hạnh phúc khi trở thành vật liệu ma dược quý giá.

Nội dung chính của truyện:

Lấy góc nhìn từ ngôi thứ ba, quan điểm của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm để tự thuật câu chuyện. BG văn.. Quyển thứ ba, con rắn nhỏ đã biến thành người.

Nội dung nhãn mác: HP linh hồn chuyển đổi kỳ huyễn ma huyễn xuyên qua thời không

Tìm tòi từ then chốt: Nhân vật chính: Ngụy Nhiễm, giáo sư Snape ┃ vai phụ: cả đám HP ┃ Cái khác: rắn

Danh sách chương truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Vật Liệu Ma Dược

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Vật Liệu Ma Dược

BÌNH LUẬN FACEBOOK