Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!
  • Thất Lưu
  • Ngôn Tình,
  • minsyunjae.wordpress.com - Editor: Shuu
  • 15200
  • Hoàn Thành

Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!

Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi! Review Rating: 6.75 out of 10 based on 2 reviews.
Truyện Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi! của Thất Lưu có tên gốc là Hữu chủng tả đồng nhân nhĩ hữu chủng khai môn a

Nếu giỏi thì viết đồng nhân xem, giỏi thì mở cửa ra đi.

Nếu giỏi thì mở cửa ra, lột xác làm trai gay đi.

Có giỏi làm gay đi, liền chung đụng ngôn tình a!

Đời này, Chu Nam Kinh chưa từng nghĩ bản thân mình lại phát sinh nhiều truyện hay ho khiến cho chính hắn cũng không tưởng tượng nổi. thế nhưng tuyệt đối không bao gồm chuyện, yêu đương một người đàn ông. Mở ngoặc, ở trên mạng, đóng ngoặc.

Danh sách chương truyện Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK