Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian

Chương 11: Chương 4.1

Minh Nguyệt Lưu Ly

22/06/2017

Chương này Ta giải thích cặn kẽ nghề nghiệp, cấp bậc tu luyện,… ở Lăng Phong đại lục.

*Nghề nghiệp ở Lăng Phong đại lục

-huyền sư (huyễn khí tu)

-Kiếm sư (kiếm khí tu)

-Võ sư (thể tu)

-Thuần thú sư

-Luyện đan sư

-Luyện khí sư

Trong đó, huyền sư, triệu hồi sư khan hiếm bởi nó yêu cầu quá nghiêm khắc.

Kiếm sư quý nhưng ko hiếm

Võ sư chiếm đa phần.

Luyện đan sư và luyện khí sư, thuần thú sư cũng hiếm hoi.

*Về chức nghiệp huyền sư:

-Huyền khí sở có nguyên tố:

Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, ám, quang.

-Cấp bậc phân chia

Huyền giả->huyền sĩ->huyền sư->Huyền vương->huyền thánh->huyền hoàng->huyền tông->huyền tôn->Huyền đế->huyền thần->Chí tôn huyền sư

Mỗi cấp phân thành ba bậc: sơ, trung, cao

Màu sắc tương ứng:

Trắng, đỏ, cam, vàng(nhạt), LỤC, LAM, tím, vàng(đậm), VÔ SẮC, VÔ SẮC, VÔ SẮC

*Về chức nghiệp Kiếm sư

-Kiếm khí ko có nguyên tố

-cấp Bậc phân chia: Kiếm giả->kiếm sĩ->kiếm sư->kiếm vương->kiếm thánh ->kiếm hoàng->kiếm tông->kiếm tôn-> kiếm đế->kiếm tiên->kiếm thần-> Chí tôn Kiếm sư

-Mỗi cấp phân thành ba bậc: sơ, trung, cao

-Có thể phân biệt các cấp bằng số lượng ngôi sao(màu vàng) hiện ra quanh thân:

1 sao->2 sao->3 sao->4 sao->5 sao->6 sao->7 sao->8 sao-> 9 sao->10 sao->11 sao-> 12 sao.

*Về võ sư (thể tu):tức là tu luyện thể chất)

-Cấp bậc: Võ giả->võ sĩ->võ sư->võ vương->võ thánh->võ hoàng->võ tông->võ tôn->võ đế->võ tiên->võ thần->chí tôn võ sư

-Mỗi cấp phân thành ba bậc: sơ, trung, cao

-Có thể phân biệt các cấp bằng số lượng ngôi sao(màu bạc) hiện ra quanh thân:

1 sao->2 sao->3 sao->4 sao->5 sao->6 sao->7 sao->8 sao-> 9 sao->10 sao->11 sao-> 12 sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook