Cái Gọi Là Ái Tình

Cái Gọi Là Ái Tình

Cái Gọi Là Ái Tình Review Rating: 4.50 out of 10 based on 6 reviews.
Truyện Cái Gọi Là Ái Tình của tác giả Không Mộng là một câu truyện thuộc thể loại truyên ngôn tình trung thiên đam mỹ, tiểu thuyết hiện đại, thâm tình công x độ lượng thụ, gương vỡ lại lành, 1v1, HE.

Hãy lại cho nhau một cơ hội, vì ai cũng cần cơ hội. “Ái tình chỉ là huyễn tưởng của thế tục, phần lớn chúng ta chỉ là đang khát vọng nó, sau đó trải qua truyện cuộc sống cực kỳ thế tục. Chưa nói tới tốt và xấu.”

5 Chương mới cập nhật truyện Cái Gọi Là Ái Tình

Nhận xét của đọc giả về truyện Cái Gọi Là Ái Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK