Bổ Thiên Ký

Chương 105: Đột phá

Hàn Vũ Ký

16/09/2019

“Không cần. Ta muốn tự mình luyện. Nếu không, nửa gốc ta cũng không chia cho ngài đâu.” Vinh Tuệ Khanh rụt tay, lấy lại gốc Tuần Thảo về.

Chu Hào Thiện đau lòng đến mức run rẩy tim gan, nhưng lại không dám không nghe, chỉ đành trơ mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh rời khỏi phòng đan dược, nói là trở về chuẩn bị.

Vinh Tuệ Khanh trở về động phủ của mình, trước tiên bố trí trận pháp ngăn không cho thần thức thăm dò, sau đó đóng cửa, bắt đầu một mình tính toán cách thức luyện đan.

Kiến thức của cô về dược tính của thảo dược vẫn là nhờ đọc được trong sách.

Muốn đem thảo dược luyện thành đan dược, vấn đề quan trọng nhất trong phương pháp phối chế là liều lượng.

Vạn vật trên thế gian đều có chỗ hữu dụng, khác biệt chỉ ở liều lượng. Thạch tín dùng với một lượng nhất định thì là thuốc tốt để cứu người, nhưng dùng quá nhiều sẽ là thuốc độc giết người.

Vinh Tuệ Khanh lấy ra một chiếc cân bằng bạc từ trong túi càn khôn. Đem những thảo dược mình đã chọn ra phân loại theo trọng lượng, sau đó cho vào bát giã nát, chia làm mười phần.

Hiện tại, điều mà cô không thạo nhất là trong quá3trình luyện đan, làm sao để khống chế ngọn lửa.

Điểm này không học được từ trong sách, cần phải tích lũy kinh nghiệm từ thực tế và thể nghiệm.

Có lẽ là La Thần đã nói giúp cho Vinh Tuệ Khanh, hoặc là Thượng Gia Từ có tác dụng, chung quy Vinh Tuệ Khanh bận rộn ở động phủ của mình cả một buổi chiều mà không có ai đến tìm cô.

Rời khỏi động phủ, Vinh Tuệ Khanh ăn một viên Chúc Dư thảo, có thể no bụng, trong vòng mười ngày không cần ăn cơm. Cô vẫn chỉ là Luyện Khí tầng hai, không có tu vi ích cốc như tu sĩ Trúc Cơ, vẫn phải ăn cơm, vẫn phải ngủ nghỉ.

Nhưng vì là lần0đầu cô thử luyện đan, quá mức phấn khởi nên không cảm thấy mệt chút nào.

Lúc trở về phòng đan dược của Chu Hào Thiện, Vinh Tuệ Khanh ném lại nửa gốc Tuần Thảo vào người ông, cười nói: “Ngài có thể ra ngoài rồi. Ta muốn một mình thử xem sao.”

Luyện Đan Sư luyện đan đều có phương pháp của riêng họ, cũng có cách phối chế độc đáo của mình. Ví như có Luyện Đan Sư t