Blue
  • Neleta
  • Tiểu thuyết,
  • Editor: Polly Polly, Y Đình
  • 40273
  • Hoàn Thành

Blue

Blue Review Rating: 6.25 out of 10 based on 4 reviews.
Truyện Blue của tác giả Neleta là một truyện đam mỹ hiện đại, nhất công nhất thụ, tiểu thuyết, thú nhân x nhân, HE, (bonus) ấm áp văn, phúc hắc công, ôn nhu thụ, sinh tử văn.

Thầm mến một người bạn thân suốt tám năm, “cuối cùng” lại nhận được tin người bạn đó đang chuẩn bị kết hôn, Khổng Thu ngoại trừ đưa ra một lời chúc phúc, ngay cả một bữa tiệc “thất tình” cũng không có cớ để mà làm, chưa từng yêu nhau, thì đào đâu ra cái truyện gọi là “thất tình” cho được?

5 Chương mới cập nhật truyện Blue

Nhận xét của đọc giả về truyện Blue

BÌNH LUẬN FACEBOOK