Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ

Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ

Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ Review Rating: 8.88 out of 10 based on 6 reviews.
Bạn đang đọc truyện Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ của tác giả Hàn Liệt. Một người, bốn năm trước, làm ngươi mất đi học vị dễ như trở bàn tay.

Bốn năm sau, lại dễ dàng đem ngươi đẩy vào đầu sóng ngọn gió, không có đường lùi, người đàn ông ngôn tình hiện đại kia, không phải sao chiếu mệnh trong sinh mệnh của ngươi, thì còn có thể là cái gì?

An Diệc Triết chính là sao chiếu mệnh trong sinh mệnh của Thẩm Nhược Tố, Nhược Tố muốn tránh cũng không thể tránh nổi, chỉ có thể mãi dây dưa không dứt với anh ta, đến chết không ngừng……..

Hãy đọc truyện để biết được cuối cùng họ có bên nhau hay không.

Danh sách chương truyện Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ

BÌNH LUẬN FACEBOOK