Bảo Đại, Hay Là Những Ngày Cuối Cùng Của Vương Quốc An Nam

Bảo Đại, Hay Là Những Ngày Cuối Cùng Của Vương Quốc An Nam

Bảo Đại, Hay Là Những Ngày Cuối Cùng Của Vương Quốc An Nam Review Rating: 8.25 out of 10 based on 6 reviews.
Bạn đang đọc truyện Bảo Đại, Hay Là Những Ngày Cuối Cùng Của Vương Quốc An Nam của tác giả Daniel Grandclément. Truyện hay dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: BAO DAI ou les derniers jours de l"empire d"Annam

Cuốn sách nói về một giai đoạn lịch sử đầy biến cố của đất nước, thời kì vị vua cuối cùng của An Nam còn tại ngôi

Trong giai đoạn này có nhiều sự việc chính trị ngoại giao ảnh hưởng đến kinh tế lẫn xã hội của quốc gia

Thật tế, chế độ phong kiến gia viên vào thời kì này đã trở nên mục nát vì hoàng quyền không đủ sức khống chế khi những luồng tư tưởng mới từ các nơi trên thế giới thổi vào qua việc mở cửa thông thương

Có nhiều chuyện xảy ra như lẽ tất yếu của tự nhiên

Triều đại này suy thoái thì sẽ có triều đại khác lên thay

Vị vua này hết thời thì sẽ tự có vị vua khác thượng vị

Chế độ cũng vậy, một khi đã không còn biện pháp cai trị và còn bị lung lay vì nhiều biến động lịch sử thì ắt hẳn sẽ có một chế độ khác tiếp vào

Thời kì khó khăn chuyển đổi này không chỉ tác động lớn đến toàn bộ người dân mà tư tưởng của họ cũng dần thay đổi

Vị vua cuối cùng này có thể nói cũng đã tận tâm tận lực, đã đi hết con đường và đật dấu chấm hết cho chế độ này

5 Chương mới cập nhật truyện Bảo Đại, Hay Là Những Ngày Cuối Cùng Của Vương Quốc An Nam

Danh sách chương truyện Bảo Đại, Hay Là Những Ngày Cuối Cùng Của Vương Quốc An Nam

Nhận xét của đọc giả về truyện Bảo Đại, Hay Là Những Ngày Cuối Cùng Của Vương Quốc An Nam

Avatar
thiên tầm13:05 14/05/2020
Sau bạn viết truyện với thông tin trên lịch sử việt nam khác một trời một vực vậy,trên lịch sử viết ông đại bảo chỉ có một vợ chính thức là nam phương hoàng hậu có 5 người con 2trai 3gáiông bỏ theo người khác sang hongkong định cư còn bà sang pháp

BÌNH LUẬN FACEBOOK