Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc Review Rating: 8.83 out of 10 based on 6 reviews.
Truyện Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc là hệ liệt thứ hai của bộ Hi Nháo Giang Hồ của tác giả Tô Du Bính câu chuyện tiểu thuyết được tiếp nối sau hủ mộc.

Xoay quanh giáo chủ Minh Tôn và Tuyết Y Hầu. Khi nghe tin hắn dẫn người lên diệt trừ ma giáo thì Minh Tôn đã cho người đi nơi khác lẫn trốn trong giới kiếm hiệp.

Tránh được một kiếp đỗ máu, nhưng Y Hầu quyết đuổi giết cho bằng được. Sau mọi truyện, rốt cuộc hắn đã làm gì mà Y Hầu lại đuổi giết như vậy mời các bạn theo dõi.

Danh sách chương truyện Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Nhận xét của đọc giả về truyện Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

BÌNH LUẬN FACEBOOK