Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân Review Rating: 9.83 out of 10 based on 3 reviews.

Dám đi theo tôi? Tôi dùng mắt trừng chết cậu.

 

 

Vẫn còn đi theo tôi? Tôi dùng nước miếng dìm chết cậu giờ.

 

 

Còn đi theo tôi nữa tôi đánh vỡ đầu cậu.

 

 

Vì sao đã trừng, đã nhổ nước miếng, đã đánh rồi mà cậu vẫn không chịu đi hả? ~~~~(>_<)~~~~

 

 

 

 

Đuổi không đi đúng không? Được, vậy mắt tôi coi như không thấy, không nhìn, không nhìn, không nhìn.

 

 

Sao? Tình yêu có thể nảy mầm từ trong máu me đầm đìa hả?

 

 

Xem tôi làm thế nào nhét cái tên quỷ đáng ghét trừng không sợ, nhổ không ngã, đánh không lùi suốt ngày theo đuôi như cậu vào túi nhé.

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Nữ Khiêm Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK