Triệu Thị Quý Nữ

Triệu Thị Quý Nữ

56412

Chương 109

Huyễn Quân

Huyễn Quân

170

Chương 5

Dụ Dỗ Mã Văn Tài

Dụ Dỗ Mã Văn Tài

1270

Chương 56

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

1153254

Quyển 4 - Chương 141

Màu Xám Đen

Màu Xám Đen

40603

Quyển 5 - Chương 207

Phúc Thê Tụ Bảo

Phúc Thê Tụ Bảo

1030

Chương 9

Hồng Phai Xanh Thắm

Hồng Phai Xanh Thắm

92346

Chương 148

Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Nhất Phẩm Ngỗ Tác

1020

Quyển 1 - Chương 98

Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú

Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú

390

Quyển 1 - Chương 22

Thứ Nữ Yêu Phi

Thứ Nữ Yêu Phi

180

Chương 2

Tình Hư Thế Ảo

Tình Hư Thế Ảo

120

Quyển 1 - Chương 4

Ngự Linh Sư Thiên Tài

Ngự Linh Sư Thiên Tài

234854

Chương 106