Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: + Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. + Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. - Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… - Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành: + Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,….. + Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

Tướng Công Bám Người

Tướng Công Bám Người

145460

Quyển 2 - Chương 106

Thần Y Phế Vật Phi

Thần Y Phế Vật Phi

2360

Chương 12

Ác Ma Khuynh Thành

Ác Ma Khuynh Thành

91575

Chương 73

Thịnh Thế Mưu Thần

Thịnh Thế Mưu Thần

200

Quyển 1 - Chương 13

Thân Trộm Cuồng Phi

Thân Trộm Cuồng Phi

10966

Chương 45

Huyết Phượng Cung

Huyết Phượng Cung

6110

Chương 56

Nam Phong Nhạc Vũ

Nam Phong Nhạc Vũ

700

Chương 18

A Hạnh

A Hạnh

32212

Chương 116