Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: + Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. + Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. - Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… - Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành: + Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,….. + Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

Ai Yêu Ai

Ai Yêu Ai

8390

Chương 121

Tử Thiên Thần

Tử Thiên Thần

5240

Chương 133

Hậu Phi Bí Sử

Hậu Phi Bí Sử

1330

Chương 20

Cật Nhục Chi Lữ

Cật Nhục Chi Lữ

300

Chương 6

Chuyên Sủng

Chuyên Sủng

35686

Chương 58

Họa Dương

Họa Dương

160

Quyển 1 - Chương 6