Nữ Vương Háo Sắc

Nữ Vương Háo Sắc

1800

Chương 19

Thần Y Phế Tài Phi

Thần Y Phế Tài Phi

4180

Chương 22

Họa Dương

Họa Dương

990

Quyển 1 - Chương 28

 Thương Lam Đỉnh

Thương Lam Đỉnh

115072

Quyển 2 - Chương 125

Ai Cho Ngươi Hôn?

Ai Cho Ngươi Hôn?

6730

Chương 27

I Know You Don't Know

I Know You Don't Know

1030

Chương 25

Đích Nữ Vô Song

Đích Nữ Vô Song

309302

Chương 196

Sủng Thê Làm Vinh

Sủng Thê Làm Vinh

2270

Chương 13

Triệu Thị Quý Nữ

Triệu Thị Quý Nữ

78982

Chương 135