Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: + Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. + Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. - Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… - Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành: + Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,….. + Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

Đích Trưởng Tôn

Đích Trưởng Tôn

930

Chương 14

Chủ Công Gặp Nạn

Chủ Công Gặp Nạn

15228

Chương 11

A Hạnh

A Hạnh

33442

Chương 126

Thân Trộm Cuồng Phi

Thân Trộm Cuồng Phi

11606

Chương 46

Giang Hồ Dị Giới

Giang Hồ Dị Giới

5650

Chương 29

Dòng Sông Lông Gà

Dòng Sông Lông Gà

530

Chương 17

Tĩnh Nữ Truyền

Tĩnh Nữ Truyền

21902

Chương 59