Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: + Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. + Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. - Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… - Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành: + Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,….. + Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

Công Chúa Tha Mạng

Công Chúa Tha Mạng

2370

Chương 98

Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Hoàng Ân Nhộn Nhạo

2370

Chương 38

Hàn Diễm Ly Hiên

Hàn Diễm Ly Hiên

16284

Chương 44

Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

44007

Chương 91

Gặp Gỡ

Gặp Gỡ

250

Chương 11

Chuyên Sủng

Chuyên Sủng

34796

Chương 56

Thê Điều Lệnh

Thê Điều Lệnh

1120

Chương 44

Nửa Mặt Giang Hồ

Nửa Mặt Giang Hồ

1200

Chương 27

Hokage Siêu Thần

Hokage Siêu Thần

4620

Chương 109