Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: + Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. + Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. - Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… - Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành: + Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,….. + Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

Khuynh Ảnh

Khuynh Ảnh

310

FULL

Vương Gia Này, Ta Muốn

Vương Gia Này, Ta Muốn

11858

Quyển 1 - Chương 38

Thái Tử Phi Tham Ăn

Thái Tử Phi Tham Ăn

7390

Chương 123

Dị Thế Mặc Liên

Dị Thế Mặc Liên

1050

Quyển 8 - Chương 6

Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

45387

Chương 94

Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

1330

Quyển 3 - Chương 84

Triệu Thị Quý Nữ

Triệu Thị Quý Nữ

53222

Chương 100

Trời Sinh Một Đôi

Trời Sinh Một Đôi

156893

Chương 344

Huyết Phượng Cung

Huyết Phượng Cung

7620

Chương 62