Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: + Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. + Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. - Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… - Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành: + Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,….. + Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

Dị Năng Vương Phi

Dị Năng Vương Phi

99859

Chương 54

Ký Sự Hậu Cung

Ký Sự Hậu Cung

133390

Chương 192

Đặc Công Tà Phi

Đặc Công Tà Phi

489636

Chương 226

Hỉ Doanh Môn

Hỉ Doanh Môn

720

Chương 13

Cực Phẩm Khí Phi

Cực Phẩm Khí Phi

76439

Chương 61

Thần Trộm Ngốc Phi

Thần Trộm Ngốc Phi

3430

Quyển 1 - Chương 32

Tĩnh Nữ Truyền

Tĩnh Nữ Truyền

21292

Chương 57

Kế Thê

Kế Thê

10200

Chương 90

Cúc Trắng Trong Mưa

Cúc Trắng Trong Mưa

7000

Chương 116

Đích Nữ Vô Song

Đích Nữ Vô Song

261882

Chương 156

Hãn Thê Hộ Gia

Hãn Thê Hộ Gia

2180

Chương 19