Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: + Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. + Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. - Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… - Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành: + Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,….. + Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

Người Đẹp Thẩm Mỹ

Người Đẹp Thẩm Mỹ

11870

Chương 135

Hỉ Doanh Môn

Hỉ Doanh Môn

1910

Chương 32

Lười Phi Có Độc

Lười Phi Có Độc

20738

Quyển 1 - Chương 63

Bần Hàn Tức Phụ

Bần Hàn Tức Phụ

160

Chương 15

Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Hoàng Ân Nhộn Nhạo

3250

Chương 46

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

23274

Chương 737

Lạc Trong Mơ

Lạc Trong Mơ

100

Chương 4

 Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

17840

Chương 439

Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

131042

Quyển 4 - Chương 299

Sủng Phi (New)

Sủng Phi (New)

8480

Chương 175

Phúc Thê Tụ Bảo

Phúc Thê Tụ Bảo

590

Chương 6

Em Là Nữ Quỷ!

Em Là Nữ Quỷ!

2930

Chương 43

Đặc Công Tà Phi

Đặc Công Tà Phi

494156

Chương 237

Thiên Kim Hạ Phủ

Thiên Kim Hạ Phủ

10510

Chương 57

Tam Cô Nương Nhà Nông

Tam Cô Nương Nhà Nông

102472

Chương 106

Công Chúa Tha Mạng

Công Chúa Tha Mạng

3550

Chương 105

Hồng Phai Xanh Thắm

Hồng Phai Xanh Thắm

90916

Chương 144

Chân Ái Vĩnh Hằng

Chân Ái Vĩnh Hằng

720

Chương 42