Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: + Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. + Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. - Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… - Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành: + Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,….. + Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

Ai Yêu Ai

Ai Yêu Ai

660

Chương 19

An Tĩnh Nghi

An Tĩnh Nghi

90

Chương 2

Ký Sự Hậu Cung

Ký Sự Hậu Cung

111650

Chương 127

Lười Phi Có Độc

Lười Phi Có Độc

13408

Quyển 1 - Chương 38

Điền Viên Cốc Hương

Điền Viên Cốc Hương

207331

Chương 275

Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

41277

Chương 81

Phúc Hắc Đích Nữ

Phúc Hắc Đích Nữ

109709

Chương 204

Cực Phẩm Hệ Thống

Cực Phẩm Hệ Thống

3550

Chương 137

 Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

6360

Chương 271

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

8274

Chương 435