Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: + Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. + Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. - Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… - Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành: + Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,….. + Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

Gen Di Truyền

Gen Di Truyền

640

Chương 21

Lang Phi

Lang Phi

49079

Quyển 2 - Chương 7

Thanh Dương Khê Ca

Thanh Dương Khê Ca

17881

Chương 57

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

1053304

Quyển 4 - Chương 72

Vân Khuynh Thiên Khuyết

Vân Khuynh Thiên Khuyết

77153

Quyển 2 - Chương 59

Tử Thiên Thần

Tử Thiên Thần

1150

Chương 86

Bỏ Ta Còn Ai

Bỏ Ta Còn Ai

93342

Chương 94

 Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

1400

Chương 231

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

2174

Chương 290

Kỷ Hoàng Hậu

Kỷ Hoàng Hậu

20

Chương 10

Vô Hạn Phong Lưu

Vô Hạn Phong Lưu

10

Chương 60

Em Là Nữ Quỷ!

Em Là Nữ Quỷ!

190

Chương 30

Hàn Diễm Ly Hiên

Hàn Diễm Ly Hiên

14354

Chương 27

diễn đàn phụ nữ