Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: + Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. + Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. - Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… - Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành: + Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,….. + Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

Thái Tử Phi Tham Ăn

Thái Tử Phi Tham Ăn

4410

Chương 118

Hỉ Doanh Môn

Hỉ Doanh Môn

780

Chương 15

Sủng Phi (New)

Sủng Phi (New)

210

Chương 46

Chân Ái Vĩnh Hằng

Chân Ái Vĩnh Hằng

490

Chương 34

Diễm Phu Nhân

Diễm Phu Nhân

10710

Chương 113

Thiên Ý

Thiên Ý

3680

Quyển 1 - Chương 110