Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: + Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. + Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. - Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… - Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành: + Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,….. + Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

Lãnh Hoàng Phế Hậu

Lãnh Hoàng Phế Hậu

462076

Chương 184

Nữ Hoàng Hậu Cung 3000

Nữ Hoàng Hậu Cung 3000

48042

Quyển 1 - Chương 51

Yêu Phu Sủng Thê

Yêu Phu Sủng Thê

47829

Quyển 2 - Chương 15

Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp

Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp

8334

Quyển 1 - Chương 18

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

1038874

Quyển 4 - Chương 29

Thê Chủ Tà Mị

Thê Chủ Tà Mị

131460

Chương 77

Điền Viên Cốc Hương

Điền Viên Cốc Hương

193801

Chương 187

A Hạnh

A Hạnh

24052

Chương 47

Lười Phi Có Độc

Lười Phi Có Độc

9168

Quyển 1 - Chương 19

Nữ Pháp Y Thiên Tài

Nữ Pháp Y Thiên Tài

65392

Quyển 1 - Chương 44

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt

Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt

1917622

Quyển 6 - Chương 113

Tà Phượng Nghịch Thiên

Tà Phượng Nghịch Thiên

68438

Quyển 1 - Chương 46

Thất Sát Nữ Đế

Thất Sát Nữ Đế

83248

Chương 88

Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

38497

Chương 59

Tiên Tôn Phế Tài Quá Tức Giận

Tiên Tôn Phế Tài Quá Tức Giận

470

Quyển 1 - Chương 15

Ngự Xà Cuồng Phi

Ngự Xà Cuồng Phi

38273

Chương 67

Oan Ức Của Mỗ Tà

Oan Ức Của Mỗ Tà

2646

Chương 16

Hoàn Khố Thế Tử Phi

Hoàn Khố Thế Tử Phi

685459

Quyển 4 - Chương 109

Trùng Sinh Nữ Phụ

Trùng Sinh Nữ Phụ

34156

Chương 31

Diễm Phu Nhân

Diễm Phu Nhân

1560

Chương 50

diễn đàn phụ nữ