Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: + Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. + Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. - Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… - Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành: + Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,….. + Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

Kế Thê

Kế Thê

13530

Chương 114

Chuyên Sủng

Chuyên Sủng

35706

Chương 59

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

23314

Chương 739

Tam Cô Nương Nhà Nông

Tam Cô Nương Nhà Nông

102522

Chương 106

Điền Duyên

Điền Duyên

1500

Chương 26

Naruto

Naruto

0

Chương 3

Ký Sự Hậu Cung

Ký Sự Hậu Cung

142250

Chương 209

Màu Xám Đen

Màu Xám Đen

39243

Quyển 5 - Chương 205

Cực Phẩm Khí Phi

Cực Phẩm Khí Phi

82029

Chương 87