Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: + Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. + Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. - Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… - Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành: + Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,….. + Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

Dòng Sông Lông Gà

Dòng Sông Lông Gà

150

Chương 5

Hậu Cung Nghi Tu Truyện

Hậu Cung Nghi Tu Truyện

100578

Chương 57

Dị Năng Vương Phi

Dị Năng Vương Phi

95069

Chương 40

Phượng Vu Cửu Thiên

Phượng Vu Cửu Thiên

129430

Quyển 10 - Chương 9

Bách Thảo Chiết

Bách Thảo Chiết

510

Quyển 3 - Chương 28

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

4834

Chương 351

Nông Phụ

Nông Phụ

2060

Chương 22

Ác Ma Khuynh Thành

Ác Ma Khuynh Thành

83595

Chương 58

Lười Phi Có Độc

Lười Phi Có Độc

12268

Quyển 1 - Chương 35

Tà Phượng Nghịch Thiên

Tà Phượng Nghịch Thiên

71948

Quyển 1 - Chương 61

Điền Viên Cốc Hương

Điền Viên Cốc Hương

201941

Chương 243

Lãnh Hoàng Phế Hậu

Lãnh Hoàng Phế Hậu

468596

Chương 200

Mỹ Ngọc Thiên Thành

Mỹ Ngọc Thiên Thành

81416

Quyển 1 - Chương 190

Dạ Tôn Dị Thế

Dạ Tôn Dị Thế

372740

Quyển 5 - Chương 20