Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: + Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. + Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. - Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… - Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành: + Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,….. + Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

Tướng Phủ Ngốc Thê

Tướng Phủ Ngốc Thê

18680

Chương 142

Huyết Phượng Cung

Huyết Phượng Cung

4080

Chương 49

Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

446906

Chương 198

Phù Dung Mộng

Phù Dung Mộng

50

Chương 3

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

12254

Chương 543

Bản Cung Ở Đây

Bản Cung Ở Đây

280

Chương 4

Luyến Nhân Tâm

Luyến Nhân Tâm

60

Chương 5

Tử Thiên Thần

Tử Thiên Thần

2900

Chương 105

Ai Yêu Ai

Ai Yêu Ai

1590

Chương 62

 Ma Thần Thiên Quân

Ma Thần Thiên Quân

10030

Chương 330

Ác Nhân Thành Đôi

Ác Nhân Thành Đôi

4890

Chương 188