Xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật chính vì một lý do nào đó đã đi đến một khoảng thời gian , không gian , một thời đại khác so với thời đại mà họ đang sinh sống. Có 2 thể loại xuyên không: + Loại 1 : Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến 1 thời đại khác. + Loại 2 : Cả thể xác và linh hồn đều xuyên qua đến 1 thời đại khác. - Nơi xảy ra ? Có thể là hiện đại xuyên về cổ đại , từ cổ đại xuyên về hiện đại ,… - Nhân vật chính sau khi xuyên qua thành: + Thành nữ vương , hoàng hậu , công chúa , tiểu thư ,…. ( nói chung là tầng lớp quý tộc ) + Thành nô tỳ , nữ bộc , ngốc tử , vô diệm ,….. + Xuyên qua thành người bình thường không có gì nổi bật.

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

14674

Chương 615

Ký Sự Hậu Cung

Ký Sự Hậu Cung

126980

Chương 173

Thái Tử Phi Tham Ăn

Thái Tử Phi Tham Ăn

1480

Chương 109

Thê Chủ Tà Mị

Thê Chủ Tà Mị

145180

Chương 122

Màu Xám Đen

Màu Xám Đen

36313

Quyển 5 - Chương 196

Sủng Thê Như Mệnh

Sủng Thê Như Mệnh

3210

Chương 97

Hokage Siêu Thần

Hokage Siêu Thần

3510

Chương 95

Thay Đổi Số Mệnh Nữ Phụ

Thay Đổi Số Mệnh Nữ Phụ

1830

Quyển 1 - Chương 41

Kế Thê

Kế Thê

6730

Chương 56

Thiên Tống

Thiên Tống

87038

Chương 248