Thể loại truyện Võng Du kể về những cuộc du hành và những chuyển đi cũng như những câu truyên tình cảm và những âm mưu từ các thế lực khác nhau trong cs.

1/2 Hoàng Tử

1/2 Hoàng Tử

73072

Quyển 5 - Chương 6

1/2 Prince

1/2 Prince

49435

FULL

Thủ Tịch Ngự Y

Thủ Tịch Ngự Y

90049

Chương 166

Phế Tích

Phế Tích

27596

FULL

Đệ Nhất Pháp Sư

Đệ Nhất Pháp Sư

26263

Chương 14

Đạo Tâm Chủng Ma

Đạo Tâm Chủng Ma

74638

Chương 113

Hoạn Lộ

Hoạn Lộ

26964

Chương 17

Kiêu Ngạo Thiên Hạ

Kiêu Ngạo Thiên Hạ

51060

Quyển 1 - Chương 63

Quân Sủng

Quân Sủng

115901

FULL

Áo Mưa

Áo Mưa

15717

FULL

Độc Tài Chi Kiếm

Độc Tài Chi Kiếm

24501

Quyển 1 - Chương 17

Chuyên Gia Luyện Cấp

Chuyên Gia Luyện Cấp

75644

Quyển 2 - Chương 54

Lăng Thiên Mộng Huyễn

Lăng Thiên Mộng Huyễn

112297

Chương 250

Xạ Phá Thương Khung

Xạ Phá Thương Khung

34448

Chương 28

Chân Đế

Chân Đế

73953

Chương 196

Bá Chủ

Bá Chủ

14550

Chương 45

Tặc Đảm

Tặc Đảm

215378

FULL