Thể loại truyện Võng Du kể về những cuộc du hành và những chuyển đi cũng như những câu truyên tình cảm và những âm mưu từ các thế lực khác nhau trong cs.

Sắc Tình Võng Du

Sắc Tình Võng Du

760

Chương 16

Cực Hạn

Cực Hạn

97551

FULL

Sword Art Online

Sword Art Online

610

Quyển 3 - Chương 13

 Thương Lam Đỉnh

Thương Lam Đỉnh

112452

Quyển 2 - Chương 119

Dị Giới Liên Minh

Dị Giới Liên Minh

25044

Chương 204

Quan Thuật

Quan Thuật

1426256

Chương 3194

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

108844

Quyển 3 - Chương 262

Kho Dữ Liệu

Kho Dữ Liệu

121805

Quyển 4 - Chương 35

Bỉ Ngạn Vong Ưu

Bỉ Ngạn Vong Ưu

2516

Chương 25