Điện Hạ Dụ Phi: Tuyệt Sủng Bao Cỏ Tam Tiểu Thư
C.44 ngày trước
Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
C.73 ngày trước
Tổng Tài Đại Nhân, Nuông Chiều Vợ 100%
C.205 ngày trước
Độc Sủng Ái Phi
C.367 ngày trước
Độc Phi Ở Trên Tà Vương Ở Dưới
C.205 ngày trước
Mị Vương Sủng Thê (Y Phi Kinh Thế)
C.642 ngày trước
Quái Phi Thiên Hạ
C.1879 giờ trước
Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi
C.2382 ngày trước
Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương!!!
C.852 tuần trước
Tố Cẩm

Tố Cẩm

Hoa Hoa Cô Nương
C.32 tuần trước
Ngạo Thế Cuồng Phi
C.132 ngày trước
Vương Phi Như Thủy

Vương Phi Như Thủy

Nhan Ảnh Nguyệt
C.434 ngày trước
Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
C.494 ngày trước
Mỹ Thực Tại Dân Quốc

Mỹ Thực Tại Dân Quốc

Nguyệt Chiếu Khê
C.449 giờ trước
 Mãi Bên Anh 2

Mãi Bên Anh 2

Mạc Danh
C.181 tuần trước
Nam Phụ Yêu Nghiệt Phản Công
C.112 tuần trước
Này, Nam Chính Tránh Xa Tôi Ra
FULL3 tuần trước
Du Chi Làm Yêu

Du Chi Làm Yêu

Yêu Tình VN
C.3310 giờ trước
Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
C.2019 giờ trước
Nữ Tôn Chi Hi Viên

Nữ Tôn Chi Hi Viên

Dạ Tư Tĩnh
C.51 tuần trước
Xuyên Đến Đại Lục Thú Nhân
Q.1-C.192 ngày trước
Tiểu Thiếp Không Dễ Làm
C.151 tháng trước
Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương
C.695 giờ trước
Duyên Tình Kiếp Trước
C.341 tuần trước
Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
C.832 ngày trước
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
FULL2 tháng trước
Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
FULL2 tháng trước