Tru Tiên I

Tru Tiên I

Tiêu Đỉnh
FULL2 năm trước
Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)
C.2615 giờ trước
Tru Tiên Ii

Tru Tiên Ii

Tiêu Đỉnh
C.1281 năm trước
Thương Thiên

Thương Thiên

Tử Mộc Vạn Quân
FULL5 năm trước
Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên

Phương Tưởng
C.6254 tháng trước
Trường Sinh Bất Tử
Q.12-C.563 năm trước
Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

Ngã Cật Tây Hồng Thị
FULL5 năm trước
Thần Ma Cửu Biến

Thần Ma Cửu Biến

Duy Nhất Thiên Tử
FULL4 năm trước
Phù Thiên Ký

Phù Thiên Ký

Bắc Hải Minh Chu
C.69813 giờ trước
La Phù

La Phù

Vô Tội
FULL2 tuần trước
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Phong Hành Thuỷ Vân Gian
Q.7-C.6502 giờ trước
Thôn Thiên

Thôn Thiên

Yêu Bạch Thái
FULL5 năm trước
Quang Chi Tử

Quang Chi Tử

Đường Gia Tam Thiểu
FULL5 năm trước
Giới Thần

Giới Thần

Nguyễn Văn Thanh
C.5007 tháng trước
Kiếm Vương Triều
Q.4-C.654 tháng trước
Trạch Thiên Kí (Ttv)
FULL11 tháng trước
Vô Hạn Thự Quang
Q.13-C.382 giờ trước
Thú Thần Tu Tiên I

Thú Thần Tu Tiên I

Tử Trúc Đại Sĩ
FULL5 năm trước
Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

Chính Nguyệt Sơ Tứ
C.63138 phút trước
Siêu Cấp Thư Đồng
FULL5 năm trước
Phần Thiên

Phần Thiên

Cóc Lang Thang
FULL1 năm trước
Siêu Cấp Gia Đinh
C.9864 năm trước
Thốn Mang

Thốn Mang

Ngã Cật Tây Hồng Thị
FULL2 năm trước
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử​
FULL11 tháng trước
Trương Tam Phong Dị Giới Du
FULL5 năm trước
Cầm Đế

Cầm Đế

Đường Gia Tam Thiểu
FULL5 năm trước
Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới
C.3924 tháng trước
Vũ Toái Hư Không

Vũ Toái Hư Không

Du Tạc Bao Tử
FULL11 tháng trước
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
C.5382 giờ trước
Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

Hắc Sơn Lão Quỷ
C.29127 phút trước
Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

Hắn Từng Là Thiếu Niên
C.3882 giờ trước
Tây Du Ký

Tây Du Ký

Ngô Thừa Ân
FULL4 năm trước