Thánh Tiên

Thánh Tiên

17158

Chương 10

Cầm Đế

Cầm Đế

155917

FULL

Tiêu Dao

Tiêu Dao

51164

FULL

Lôi Hỏa

Lôi Hỏa

12872

Chương 51

Bàn Sơn

Bàn Sơn

33061

Chương 29

Quang Chi Tử

Quang Chi Tử

99678

FULL

Dịch Cân Kinh

Dịch Cân Kinh

67936

Chương 85

Trường Sinh Bất Tử

Trường Sinh Bất Tử

653271

Quyển 12 - Chương 56

Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

743760

Quyển 4 - Chương 430

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

6326041

Chương 1753

Truyền Kiếm

Truyền Kiếm

433755

Quyển 5 - Chương 375

Cầu Bại

Cầu Bại

47058

Quyển 1 - Chương 91

Phúc Vũ Phiên Vân

Phúc Vũ Phiên Vân

140717

Quyển 9 - Chương 262

Kiếm Tinh

Kiếm Tinh

113543

Quyển 1 - Chương 31