Truyện mới

Quang Chi Tử

Quang Chi Tử

98848

FULL

Dịch Cân Kinh

Dịch Cân Kinh

67806

Chương 85

Trường Sinh Bất Tử

Trường Sinh Bất Tử

652011

Quyển 12 - Chương 56

Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

718740

Quyển 4 - Chương 417

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

6266281

Chương 1753

Truyền Kiếm

Truyền Kiếm

429425

Quyển 5 - Chương 375

Cầu Bại

Cầu Bại

46818

Quyển 1 - Chương 91

Phúc Vũ Phiên Vân

Phúc Vũ Phiên Vân

138987

Quyển 9 - Chương 262

Kiếm Tinh

Kiếm Tinh

113253

Quyển 1 - Chương 31

Đỉnh Cấp Lưu Manh

Đỉnh Cấp Lưu Manh

1527163

Chương 1117

Linh Vũ Cửu Thiên

Linh Vũ Cửu Thiên

435852

Quyển 4 - Chương 395

Phong Vân

Phong Vân

98402

Quyển 2 - Chương 38

Sưu Thần Ký

Sưu Thần Ký

25900

Drop

Sát Sở

Sát Sở

7891

FULL

Khô Lâu Họa

Khô Lâu Họa

10071

FULL

Anh Hùng Chí

Anh Hùng Chí

75724

Quyển 9 - Chương 4