Truyện mới

Thiên Ngân

Thiên Ngân

45887

Chương 42

Vô Tiên

Vô Tiên

10757

Quyển 1 - Chương 2

Tiên Lộ Yên Trần

Tiên Lộ Yên Trần

70233

Quyển 14 - Chương 221

Tiên Hồi

Tiên Hồi

66671

Chương 115

Hỗn Độn Lôi Tu

Hỗn Độn Lôi Tu

101473

Chương 316

Tiên Trù

Tiên Trù

15599

Chương 45

Trảm Tiên (Convert)

Trảm Tiên (Convert)

108066

Chương 372

Hoàng Đình

Hoàng Đình

31654

Quyển 1 - Chương 27

Tiên Ngộ

Tiên Ngộ

26075

Chương 21

Tru Tiên I

Tru Tiên I

470186

FULL

Thiên Kiếp Y Sinh

Thiên Kiếp Y Sinh

43556

Chương 68

Giấc Mộng Thành Tiên

Giấc Mộng Thành Tiên

54333

Quyển 2 - Chương 80

Thí Thiền

Thí Thiền

21350

Chương 135

Tà Lâm Thiên Hạ

Tà Lâm Thiên Hạ

61196

Quyển 1 - Chương 59

Chứng Hồn Đạo

Chứng Hồn Đạo

53322

Chương 160

Tiên Sở

Tiên Sở

34718

FULL

Thiên Hồng Ma Đạo

Thiên Hồng Ma Đạo

59087

Quyển 4 - Chương 135

Vô Cực Kiếm Tiên

Vô Cực Kiếm Tiên

61903

Quyển 2 - Chương 52

Tiên Đạo Cầu Tác

Tiên Đạo Cầu Tác

69616

Quyển 3 - Chương 68

Đấu Thần

Đấu Thần

1320112

FULL

Huyễn Thần

Huyễn Thần

56629

Chương 131

Thánh Tiên

Thánh Tiên

17028

Chương 10

Cầm Đế

Cầm Đế

153777

FULL