Đọc truyện ma kinh dị có thật hay và mới nhất.Ma là một khái niệm trừu tượng, một phần phi vật chất của một người đã chết (hay hiếm hơn là một động vật đã chết). Đọc truyện ma truyện kinh dị hay mới nhất chuyên dành cho những người yêu thích sự hồi hộp, thích cảm giác rùng rợn khi thưởng thức.

Thiên Huyền Địa Hoàng

Thiên Huyền Địa Hoàng

110806

Quyển 2 - Chương 156

Cầu Cơ

Cầu Cơ

160

FULL

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

81973

Chương 159

Vũ Dạ Kỳ Đàm

Vũ Dạ Kỳ Đàm

5320

Quyển 16 - Chương 140

Oan Tình Út Liễu

Oan Tình Út Liễu

390

Chương 6

Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

1226600

Quyển 6 - Chương 52

Đường Âm

Đường Âm

700

Chương 17

Hội Nữ Sinh

Hội Nữ Sinh

530

Chương 12

Mê Cung Ký Ức

Mê Cung Ký Ức

250

Chương 6

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

430

Quyển 1 - Chương 3

Quỷ Ám

Quỷ Ám

740

Chương 7

Lớp Học Kinh Dị

Lớp Học Kinh Dị

963981

Chương 97

Vùng Đất Vô Hình

Vùng Đất Vô Hình

262543

Chương 73

Quỷ Dị Hồ Sơ

Quỷ Dị Hồ Sơ

12392

Chương 28

Nhà Trọ Địa Ngục

Nhà Trọ Địa Ngục

149627

Quyển 9 - Chương 1

Bắt Ma Đặc Công

Bắt Ma Đặc Công

84022

Quyển 4 - Chương 32

Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ

Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ

46734

Quyển 1 - Chương 23

Chuông Gió

Chuông Gió

215398

Drop

Lớp Học Ma Ám

Lớp Học Ma Ám

137822

Chương 12