Đọc truyện ma kinh dị có thật hay và mới nhất.Ma là một khái niệm trừu tượng, một phần phi vật chất của một người đã chết (hay hiếm hơn là một động vật đã chết). Đọc truyện ma truyện kinh dị hay mới nhất chuyên dành cho những người yêu thích sự hồi hộp, thích cảm giác rùng rợn khi thưởng thức.

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

8780

Quyển 2 - Chương 18

Thiên Huyền Địa Hoàng

Thiên Huyền Địa Hoàng

120646

Quyển 3 - Chương 17

Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

279654

Quyển 10 - Chương 6

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

140563

Chương 300

Zoo

Zoo

1460

FULL

Lớp Học Kinh Dị

Lớp Học Kinh Dị

983471

Chương 98

Nước Mắt Zombie

Nước Mắt Zombie

2480

Chương 43

Người Trừ Tà

Người Trừ Tà

4980

Quyển 1 - Chương 2

Mười Ba Lời Nguyền

Mười Ba Lời Nguyền

7590

Chương 198

Báo Mộng

Báo Mộng

6590

Chương 5

Người Kể Chuyện

Người Kể Chuyện

3210

Chương 16

Ác Linh Quốc Độ

Ác Linh Quốc Độ

3780

Quyển 2 - Chương 29

Quỷ Kiếp

Quỷ Kiếp

4630

FULL

3 - 1 = Mấy

3 - 1 = Mấy

5640

FULL

Ác Phụ

Ác Phụ

5170

Chương 4

Ngải Miến Điện

Ngải Miến Điện

5770

Chương 12

Ám Ảnh

Ám Ảnh

1890

Chương 27