Đọc truyện ma kinh dị có thật hay và mới nhất.Ma là một khái niệm trừu tượng, một phần phi vật chất của một người đã chết (hay hiếm hơn là một động vật đã chết). Đọc truyện ma truyện kinh dị hay mới nhất chuyên dành cho những người yêu thích sự hồi hộp, thích cảm giác rùng rợn khi thưởng thức.

Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

276224

Quyển 10 - Chương 5

Zoo

Zoo

40

FULL

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

6390

Quyển 2 - Chương 9

Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

1261170

Quyển 8 - Chương 37

Thiên Huyền Địa Hoàng

Thiên Huyền Địa Hoàng

118696

Quyển 3 - Chương 9

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

127573

Chương 234

Lớp Học Kinh Dị

Lớp Học Kinh Dị

979011

Chương 98

Nước Mắt Zombie

Nước Mắt Zombie

1430

Chương 43

Người Trừ Tà

Người Trừ Tà

3070

Quyển 1 - Chương 2

Mười Ba Lời Nguyền

Mười Ba Lời Nguyền

5160

Chương 198

Báo Mộng

Báo Mộng

5040

Chương 5

Người Kể Chuyện

Người Kể Chuyện

2660

Chương 16

Ác Linh Quốc Độ

Ác Linh Quốc Độ

3390

Quyển 2 - Chương 29

Quỷ Kiếp

Quỷ Kiếp

3710

Chương 42

3 - 1 = Mấy

3 - 1 = Mấy

4240

FULL

Ác Phụ

Ác Phụ

4230

Chương 4

Ngải Miến Điện

Ngải Miến Điện

4570

Chương 12

Ám Ảnh

Ám Ảnh

1650

Chương 27