Đọc truyện ma kinh dị có thật hay và mới nhất.Ma là một khái niệm trừu tượng, một phần phi vật chất của một người đã chết (hay hiếm hơn là một động vật đã chết). Đọc truyện ma truyện kinh dị hay mới nhất chuyên dành cho những người yêu thích sự hồi hộp, thích cảm giác rùng rợn khi thưởng thức.

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

4350

Quyển 1 - Chương 15

Lớp Học Kinh Dị

Lớp Học Kinh Dị

974411

Chương 98

Nước Mắt Zombie

Nước Mắt Zombie

340

Chương 43

Người Trừ Tà

Người Trừ Tà

1080

Quyển 1 - Chương 2

Mười Ba Lời Nguyền

Mười Ba Lời Nguyền

2470

Chương 198

Thiên Huyền Địa Hoàng

Thiên Huyền Địa Hoàng

117176

Quyển 3 - Chương 4

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

119013

Chương 230

Báo Mộng

Báo Mộng

3550

Chương 5

Người Kể Chuyện

Người Kể Chuyện

2030

Chương 16

Ác Linh Quốc Độ

Ác Linh Quốc Độ

2950

Quyển 2 - Chương 29

Quỷ Kiếp

Quỷ Kiếp

3020

Chương 42

3 - 1 = Mấy

3 - 1 = Mấy

3280

Chương 28

Ác Phụ

Ác Phụ

3220

Chương 4

Ngải Miến Điện

Ngải Miến Điện

3560

Chương 12

Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

1254180

Quyển 6 - Chương 53

Ám Ảnh

Ám Ảnh

1390

Chương 27

Cầu Cơ

Cầu Cơ

4830

FULL