Đọc truyện ma kinh dị có thật hay và mới nhất.Ma là một khái niệm trừu tượng, một phần phi vật chất của một người đã chết (hay hiếm hơn là một động vật đã chết). Đọc truyện ma truyện kinh dị hay mới nhất chuyên dành cho những người yêu thích sự hồi hộp, thích cảm giác rùng rợn khi thưởng thức.

Vũ Dạ Kỳ Đàm

Vũ Dạ Kỳ Đàm

7650

Quyển 17 - Chương 153

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

101663

Chương 221

Thiên Huyền Địa Hoàng

Thiên Huyền Địa Hoàng

114446

Quyển 2 - Chương 178

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

1780

Quyển 1 - Chương 6

Báo Mộng

Báo Mộng

590

Chương 5

Người Kể Chuyện

Người Kể Chuyện

580

Chương 16

Ác Linh Quốc Độ

Ác Linh Quốc Độ

1760

Quyển 2 - Chương 29

Quỷ Kiếp

Quỷ Kiếp

1410

Chương 42

3 - 1 = Mấy

3 - 1 = Mấy

1480

Chương 28

Ác Phụ

Ác Phụ

1670

Chương 4

Ngải Miến Điện

Ngải Miến Điện

1520

Chương 12

Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

1242290

Quyển 6 - Chương 53

Ám Ảnh

Ám Ảnh

900

Chương 27

Cầu Cơ

Cầu Cơ

3190

FULL

Oan Tình Út Liễu

Oan Tình Út Liễu

2760

Chương 6

Đường Âm

Đường Âm

2610

Chương 17

Hội Nữ Sinh

Hội Nữ Sinh

1480

Chương 12