Ngự Thiên Thần Đế

Ngự Thiên Thần Đế

Loạn Thế Cuồng Đao
Q.1-C.473 năm trước
 Võ Lâm Tĩnh Hải
Q.1-C.522 năm trước
Phiêu Bạt Giang Hồ
Q.1-C.83 năm trước
Giang Hồ Dị Giới
C.602 ngày trước
Hokage Chi Uchiha Akira
C.603 năm trước
Tứ Đại Danh Bộ Hội Kinh Sư
FULL3 năm trước
Mãn Kỳ Duyên

Mãn Kỳ Duyên

Bách Mục Quỷ
C.912 tháng trước
Thần Châu Tam Kiệt
FULL5 năm trước
Ngây Ngốc Manh Thiên Tài Huyền Linh Sư
C.72 năm trước
Kỳ Lân Thiên Bảo
C.162 năm trước
Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng
Drop4 năm trước
Linh Phi Kinh

Linh Phi Kinh

Phượng ca
Q.3-C.221 tháng trước
Giang Hồ Bất Ai Đao
FULL3 năm trước
Đam Mỹ: Hoàng Cung
C.595 tháng trước
Hồng Bào Quái Nhân
FULL6 năm trước
Hậu Tiểu Lý Phi Đao
FULL4 năm trước
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Ngọa Long Sinh
FULL5 năm trước
Kinh Đào

Kinh Đào

Hòa Chính Tử
Q.1-C.73 năm trước
Phiêu Miểu Chi Lữ
FULL5 năm trước
Gió Bụi Trời Nam

Gió Bụi Trời Nam

Tiểu Hài Nhi
C.124 năm trước
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
FULL9 tháng trước
Thái A Kiếm

Thái A Kiếm

Từ Khánh Vân
FULL5 năm trước
Huyết Luyện Ma Quân
Drop5 năm trước
Bạch Kiếm Linh Mã
FULL4 năm trước
Thiên Thủ Song Tôn
FULL5 năm trước
Tiêu Dao - Truyền Thuyết Thánh Chiến
FULL1 năm trước
Tử Vong Chi Địa
Drop5 năm trước
Võ Hiệp Trùng Sinh

Võ Hiệp Trùng Sinh

Đại Soái Phỉ
Q.1-C.153 năm trước
Tục Thái A Kiếm

Tục Thái A Kiếm

Từ Khánh Vân
FULL5 năm trước
Thiên Đạo

Thiên Đạo

Lê Thế Việt
Q.1-C.195 năm trước
Chân Long Kiếm
C.244 năm trước
Tiếu Ngân Lãnh Phong

Tiếu Ngân Lãnh Phong

Mademoiselle CrDel
C.32 năm trước