Nhất Kiếm Võ Đế
C.658 tháng trước
Ma Đao Lệ Ảnh

Ma Đao Lệ Ảnh

Liệp Thương
FULL2 năm trước
Huyết Hải Phiêu Hương
C.153 năm trước
Quỷ Bảo

Quỷ Bảo

Trần Thanh Vân
FULL5 năm trước
Lang Nha Bảng

Lang Nha Bảng

Hải Yến
Drop4 năm trước
Như Lai Thần Chưởng

Như Lai Thần Chưởng

Liễu Tàn Dương
FULL5 năm trước
Hậu Duệ Hoàng Gia

Hậu Duệ Hoàng Gia

Trấn Thiên
C.244 năm trước
Cô Gái Đồ Long
FULL5 năm trước
Tứ Đại Danh Bộ

Tứ Đại Danh Bộ

Ôn Thụy An
FULL4 năm trước
Hắc Thánh Thần Tiêu
FULL5 năm trước
Thiên Mã Hành Không

Thiên Mã Hành Không

Lâm Tịch Ngữ
Q.19-C.1565 năm trước
Diệt Kiếp

Diệt Kiếp

duy_daica
C.174 năm trước
Niệm Giới - Khai Môn
C.524 năm trước
Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Nhanvantu
C.274 năm trước
Xú Khách Vô Hình Chưởng
FULL4 năm trước
Thiên Quan Song Hiệp
C.2135 năm trước
Bát Hoang Kiếp

Bát Hoang Kiếp

Lại Điểu
C.1614 tuần trước
Tiếu Ngạo Giang Hồ Đại Mạc Cuồng Đao
C.305 năm trước
Sinh Ly Tử Biệt
C.124 năm trước
Võ Đạo Cuồng Chi Chi
C.64 năm trước
Truyền Kì Phong Vô Ảnh

Truyền Kì Phong Vô Ảnh

Miên Lý Tàng Châm
Q.1-C.154 năm trước
Huyền Linh Thiên Hạ
C.122 năm trước
Tứ Đại Danh Bộ Hội Kinh Sư
FULL3 năm trước
Thiên Xuyên Tuyết

Thiên Xuyên Tuyết

Gia Nhi Tịnh Yên
C.152 năm trước
Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

Trung Nguyên Đệ Lục Qua
Q.1-C.202 năm trước
Luân Hồi Cung Chủ

Luân Hồi Cung Chủ

Trần Thanh Vân
FULL5 năm trước
Lục Mạch Thần Kiếm
FULL5 năm trước
Tuyệt Thế Hảo Yêu
Q.4-C.1268 tháng trước
Thần Châu Tam Kiệt
FULL4 năm trước
Hokage Chi Uchiha Akira
C.603 năm trước
Phiêu Bạt Giang Hồ
Q.1-C.83 năm trước
Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng
Drop4 năm trước