Thiên Thủ Song Tôn
FULL4 năm trước
Ma Đao Lệ Ảnh

Ma Đao Lệ Ảnh

Liệp Thương
FULL1 năm trước
Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng
Drop4 năm trước
Hokage Chi Uchiha Akira
C.603 năm trước
Giang Hồ Bất Ai Đao
FULL3 năm trước
Quần Long Chi Thủ

Quần Long Chi Thủ

Ôn Thụy An
FULL3 năm trước
Huyết Luyện Ma Quân
Drop4 năm trước
Tứ Đại Danh Bộ

Tứ Đại Danh Bộ

Ôn Thụy An
FULL4 năm trước
Tử Vong Chi Địa
Drop4 năm trước
Tiêu Dao - Truyền Thuyết Thánh Chiến
FULL7 tháng trước
Tuyệt Thế Hảo Yêu
Q.4-C.1265 tháng trước
Đi Tìm Bài Thơ Cổ
C.324 năm trước
Tam Quốc Vương Giả
C.1072 năm trước
Bát Hoang Kiếp

Bát Hoang Kiếp

Lại Điểu
C.1614 năm trước
Luân Hồi Cung Chủ

Luân Hồi Cung Chủ

Trần Thanh Vân
FULL5 năm trước
Phất Y

Phất Y

A Dẫn
FULL4 năm trước
Ngự Thiên Thần Đế

Ngự Thiên Thần Đế

Loạn Thế Cuồng Đao
Q.1-C.472 năm trước
Cô Gái Đồ Long
FULL5 năm trước
Hắc Thánh Thần Tiêu
FULL5 năm trước
Huyết Hải Phiêu Hương
C.153 năm trước
Hậu Tiểu Lý Phi Đao
FULL4 năm trước
Niệm Giới - Khai Môn
C.524 năm trước
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Ngọa Long Sinh
FULL5 năm trước
Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Nhanvantu
C.273 năm trước
Bạch Kiếm Linh Mã
FULL4 năm trước
Chân Long Kiếm
C.243 năm trước
Hậu Duệ Hoàng Gia

Hậu Duệ Hoàng Gia

Trấn Thiên
C.244 năm trước
Phiêu Miểu Chi Lữ
FULL5 năm trước
Thần Long Cửu Chuyển

Thần Long Cửu Chuyển

Trần Thanh Vân
FULL4 năm trước
Hắc Ngũ Mệnh

Hắc Ngũ Mệnh

Nam Kim Thạch
FULL4 năm trước
Nhất Kiếm Võ Đế
C.655 tháng trước
Lục Mạch Thần Kiếm
FULL5 năm trước