Truyện được yêu thích nhất

Thánh Vương

Thánh Vương

3037847

FULL

Công Chúa Và Lọ Lem

Công Chúa Và Lọ Lem

11110

Chương 89

Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

714830

Quyển 4 - Chương 408

Thiên Huyền Địa Hoàng

Thiên Huyền Địa Hoàng

120626

Quyển 3 - Chương 16

Thứ Nữ Hữu Độc

Thứ Nữ Hữu Độc

511277

Chương 272

Linh Chu

Linh Chu

4500200

FULL

Lăng Độ Vũ

Lăng Độ Vũ

118431

FULL

Già Thiên

Già Thiên

2567923

FULL

Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ

619364

Chương 857