Truyện được yêu thích nhất

110M/s

110M/s

12435

FULL

Thiên Đường Chi Lộ

Thiên Đường Chi Lộ

9106

Quyển 1 - Chương 3

Danh Kiếm Hoa Hương

Danh Kiếm Hoa Hương

63252

Chương 150

Thiên Mã Hành Không

Thiên Mã Hành Không

17715

Quyển 19 - Chương 156

Quan Đạo Vô Cương

Quan Đạo Vô Cương

90064

Chương 374

Quyền Thế

Quyền Thế

33594

Chương 238

Tiên Long

Tiên Long

67562

Chương 114

Phong Ngự

Phong Ngự

85866

Quyển 3 - Chương 21

Hồn Thuật

Hồn Thuật

106661

Drop

Trường Sinh Đảo

Trường Sinh Đảo

21583

Chương 134

Thiên Ngân

Thiên Ngân

45897

Chương 42

Tiên Hồi

Tiên Hồi

66671

Chương 115

Tiên Ngộ

Tiên Ngộ

26075

Chương 21

Thí Thiền

Thí Thiền

21350

Chương 135

Tà Lâm Thiên Hạ

Tà Lâm Thiên Hạ

61196

Quyển 1 - Chương 59

Thiên Hồng Ma Đạo

Thiên Hồng Ma Đạo

59157

Quyển 4 - Chương 135

Thánh Tiên

Thánh Tiên

17068

Chương 10

Bàn Sơn

Bàn Sơn

33061

Chương 29

Cầu Bại

Cầu Bại

46818

Quyển 1 - Chương 91

Sát Sở

Sát Sở

7891

FULL