Truyện được yêu thích nhất

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

596786

Chương 277

Đỉnh Cấp Lưu Manh

Đỉnh Cấp Lưu Manh

1518383

Chương 1114

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

1208709

Chương 784

Thú Phi

Thú Phi

1099362

FULL

Tru Tiên Ii

Tru Tiên Ii

558039

Chương 128

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

1224623

Quyển 5 - Chương 840

Ám Dục

Ám Dục

1300263

FULL

Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ

1755538

FULL

Khuynh Thế Thiên Tài

Khuynh Thế Thiên Tài

1101936

Chương 225

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

1332060

Chương 1320