Truyện được yêu thích nhất

Đạo Tình

Đạo Tình

2476914

FULL

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phượng Nghịch Thiên Hạ

3785553

Chương 846

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

139803

Chương 300

Y Thủ Che Thiên

Y Thủ Che Thiên

4284536

FULL

Ép Yêu 100 Ngày

Ép Yêu 100 Ngày

172730

Chương 590

Lớp Học Kinh Dị

Lớp Học Kinh Dị

983261

Chương 98

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

6240421

Chương 1753

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

1129554

Quyển 4 - Chương 140

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

7185223

FULL