Tàn Thiên

Tàn Thiên

180

Chương 11

Thiên Vu

Thiên Vu

1515298

FULL

Đấu La Đại Lục 3

Đấu La Đại Lục 3

5890

Chương 112

Tru Tiên: Luân Hồi

Tru Tiên: Luân Hồi

6050

Chương 116

Vũ Cực Đỉnh Phong

Vũ Cực Đỉnh Phong

4710

Chương 200

Nhân Đạo Chí Tôn

Nhân Đạo Chí Tôn

21986

Chương 280

Chí Tôn Võ Thần

Chí Tôn Võ Thần

1330

Chương 11

Tru Tiên Ii

Tru Tiên Ii

594829

Chương 128

Việt Giới Tu Linh

Việt Giới Tu Linh

340

Chương 15

Tế Luyện Sơn Hà

Tế Luyện Sơn Hà

170

Chương 4

Hợp Thể Song Tu

Hợp Thể Song Tu

845924

Chương 456

Phần Thiên

Phần Thiên

422634

FULL

Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

456298

FULL

Linh Sơn

Linh Sơn

480

Quyển 1 - Chương 7

Nhân Thần

Nhân Thần

23319

Chương 86

La Phù

La Phù

275567

FULL

Tiên Trù

Tiên Trù

16389

Chương 45

Phế Thiên

Phế Thiên

690

Chương 17

Lạc Hồng Ký

Lạc Hồng Ký

41446

Quyển 2 - Chương 34

Xuyên Thư Chi Tu Tiên

Xuyên Thư Chi Tu Tiên

7783

Quyển 2 - Chương 9

Kiếm Chủng

Kiếm Chủng

36481

Chương 85