Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Chân Tiên Kỳ Duyên

Chân Tiên Kỳ Duyên

3167

Chương 13

Vô Tận Đan Điền​

Vô Tận Đan Điền​

85592

Chương 59

Phong Ngự

Phong Ngự

85606

Quyển 3 - Chương 21

Bạch Y Nữ Đế

Bạch Y Nữ Đế

65398

Chương 36

Nga Mỵ

Nga Mỵ

607411

FULL

Cửu Vũ Thần Tôn

Cửu Vũ Thần Tôn

11834

Chương 30

Nho Đạo Chí Thánh

Nho Đạo Chí Thánh

3095

Chương 9

Ma Thần Tử Tinh

Ma Thần Tử Tinh

11884

Quyển 1 - Chương 19

Vĩnh Hằng Chi Tâm

Vĩnh Hằng Chi Tâm

6859

Quyển 1 - Chương 17

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1044760

Chương 830

Huyền Môn Phong Thần

Huyền Môn Phong Thần

81139

Quyển 5 - Chương 76

Thiên

Thiên

48717

Chương 135

Twilight: Cứu Rỗi

Twilight: Cứu Rỗi

58811

Chương 69

Ngự Linh Thể Giới

Ngự Linh Thể Giới

52164

Quyển 1 - Chương 67

Bôn Nguyệt

Bôn Nguyệt

192335

FULL

Vạn Cổ Tiên Khung

Vạn Cổ Tiên Khung

9717

Chương 13

Thiên Hình Kỷ

Thiên Hình Kỷ

2302

Quyển 1 - Chương 13

Hồ Tiên Ký

Hồ Tiên Ký

4271

Chương 11

Ma Thần Tướng Quân

Ma Thần Tướng Quân

148112

Quyển 19 - Chương 6

Thiên Thánh

Thiên Thánh

1080499

FULL

Danh Môn

Danh Môn

130070

Quyển 4 - Chương 15

Thâu Thiên

Thâu Thiên

88692

Chương 176

Giả Trư Ăn Hồ Ly​

Giả Trư Ăn Hồ Ly​

23868

Chương 45