Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Thốn Mang

Thốn Mang

215244

FULL

Lục Tiên

Lục Tiên

1985946

FULL

Ma Đế

Ma Đế

2887

Chương 4

Đông Châu Ký

Đông Châu Ký

1866

Chương 1

Chân Tiên Kỳ Duyên

Chân Tiên Kỳ Duyên

3207

Chương 13

Vô Tận Đan Điền​

Vô Tận Đan Điền​

85642

Chương 59

Phong Ngự

Phong Ngự

85716

Quyển 3 - Chương 21

Bạch Y Nữ Đế

Bạch Y Nữ Đế

65478

Chương 36

Nga Mỵ

Nga Mỵ

608071

FULL

Cửu Vũ Thần Tôn

Cửu Vũ Thần Tôn

11904

Chương 30

Nho Đạo Chí Thánh

Nho Đạo Chí Thánh

3115

Chương 9

Ma Thần Tử Tinh

Ma Thần Tử Tinh

11884

Quyển 1 - Chương 19

Vĩnh Hằng Chi Tâm

Vĩnh Hằng Chi Tâm

6949

Quyển 1 - Chương 17

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1046320

Chương 830

Huyền Môn Phong Thần

Huyền Môn Phong Thần

81279

Quyển 5 - Chương 76

Thiên

Thiên

48777

Chương 135

Twilight: Cứu Rỗi

Twilight: Cứu Rỗi

58811

Chương 69

Ngự Linh Thể Giới

Ngự Linh Thể Giới

52354

Quyển 1 - Chương 67

Bôn Nguyệt

Bôn Nguyệt

192995

FULL

Vạn Cổ Tiên Khung

Vạn Cổ Tiên Khung

9777

Chương 13

Thiên Hình Kỷ

Thiên Hình Kỷ

2302

Quyển 1 - Chương 13

Hồ Tiên Ký

Hồ Tiên Ký

4271

Chương 11

Ma Thần Tướng Quân

Ma Thần Tướng Quân

148342

Quyển 19 - Chương 6

Thiên Thánh

Thiên Thánh

1082389

FULL