Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Duyên Truyền Kiếp

Duyên Truyền Kiếp

2170

Chương 7

Cuồng Nhân Tu Chân

Cuồng Nhân Tu Chân

6264

Chương 28

Tru Tiên I

Tru Tiên I

473206

FULL

Ngã Dục Phong Thiên Bns

Ngã Dục Phong Thiên Bns

83332

Chương 391

Chiến Đội Lập Kỳ

Chiến Đội Lập Kỳ

52957

Chương 95

Ngọc Tiên Duyên

Ngọc Tiên Duyên

115506

Quyển 10 - Chương 36

Thanh Huyền

Thanh Huyền

19751

Quyển 2 - Chương 17

Hồng Điệp

Hồng Điệp

61166

FULL

Thốn Mang

Thốn Mang

216044

FULL

Lục Tiên

Lục Tiên

1988256

FULL

Ma Đế

Ma Đế

2967

Chương 4

Đông Châu Ký

Đông Châu Ký

1906

Chương 1

Chân Tiên Kỳ Duyên

Chân Tiên Kỳ Duyên

3247

Chương 13

Vô Tận Đan Điền​

Vô Tận Đan Điền​

85712

Chương 59

Phong Ngự

Phong Ngự

85866

Quyển 3 - Chương 21

Bạch Y Nữ Đế

Bạch Y Nữ Đế

65578

Chương 36

Nga Mỵ

Nga Mỵ

609521

FULL

Cửu Vũ Thần Tôn

Cửu Vũ Thần Tôn

11954

Chương 30

Nho Đạo Chí Thánh

Nho Đạo Chí Thánh

3135

Chương 9

Ma Thần Tử Tinh

Ma Thần Tử Tinh

11884

Quyển 1 - Chương 19

Vĩnh Hằng Chi Tâm

Vĩnh Hằng Chi Tâm

7079

Quyển 1 - Chương 17

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1047910

Chương 830

Huyền Môn Phong Thần

Huyền Môn Phong Thần

81429

Quyển 5 - Chương 76

Thiên

Thiên

48807

Chương 135