Tru Tiên Ii

Tru Tiên Ii

569139

Chương 128

Giới Thần

Giới Thần

185266

Chương 490

Việt Giới Tu Linh

Việt Giới Tu Linh

340

Chương 15

Tế Luyện Sơn Hà

Tế Luyện Sơn Hà

170

Chương 4

Hợp Thể Song Tu

Hợp Thể Song Tu

844894

Chương 456

Phần Thiên

Phần Thiên

420564

FULL

Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

454268

FULL

Linh Sơn

Linh Sơn

480

Quyển 1 - Chương 7

Nhân Thần

Nhân Thần

23099

Chương 86

La Phù

La Phù

273097

FULL

Tiên Trù

Tiên Trù

15969

Chương 45

Phế Thiên

Phế Thiên

690

Chương 17

Lạc Hồng Ký

Lạc Hồng Ký

41286

Quyển 2 - Chương 34

Xuyên Thư Chi Tu Tiên

Xuyên Thư Chi Tu Tiên

7783

Quyển 2 - Chương 9

Kiếm Chủng

Kiếm Chủng

36441

Chương 85

Duyên Truyền Kiếp

Duyên Truyền Kiếp

2290

Chương 7

Cuồng Nhân Tu Chân

Cuồng Nhân Tu Chân

6294

Chương 28

Tru Tiên I

Tru Tiên I

477606

FULL

Ngã Dục Phong Thiên Bns

Ngã Dục Phong Thiên Bns

83552

Chương 391

Chiến Đội Lập Kỳ

Chiến Đội Lập Kỳ

52967

Chương 95

Ngọc Tiên Duyên

Ngọc Tiên Duyên

115826

Quyển 10 - Chương 36