Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Phần Thiên

Phần Thiên

416174

FULL

Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

450108

FULL

Linh Sơn

Linh Sơn

470

Quyển 1 - Chương 7

Nhân Thần

Nhân Thần

22709

Chương 86

Đạo

Đạo

168798

Quyển 4 - Chương 121

La Phù

La Phù

266387

FULL

Tiên Trù

Tiên Trù

15489

Chương 45

Phế Thiên

Phế Thiên

680

Chương 17

Lạc Hồng Ký

Lạc Hồng Ký

41196

Quyển 2 - Chương 34

Xuyên Thư Chi Tu Tiên

Xuyên Thư Chi Tu Tiên

7713

Quyển 2 - Chương 9

Kiếm Chủng

Kiếm Chủng

36351

Chương 85

Ngốc Nữ Tu Tiên

Ngốc Nữ Tu Tiên

410

Chương 3

Duyên Truyền Kiếp

Duyên Truyền Kiếp

1770

Chương 7

Cuồng Nhân Tu Chân

Cuồng Nhân Tu Chân

6194

Chương 28

Tru Tiên I

Tru Tiên I

467276

FULL

Ngã Dục Phong Thiên Bns

Ngã Dục Phong Thiên Bns

83012

Chương 391

Chiến Đội Lập Kỳ

Chiến Đội Lập Kỳ

52927

Chương 95

Ngọc Tiên Duyên

Ngọc Tiên Duyên

114906

Quyển 10 - Chương 36

Thanh Huyền

Thanh Huyền

19741

Quyển 2 - Chương 17

Hồng Điệp

Hồng Điệp

59976

FULL

Thốn Mang

Thốn Mang

214634

FULL

Lục Tiên

Lục Tiên

1984176

FULL

Ma Đế

Ma Đế

2817

Chương 4

Đông Châu Ký

Đông Châu Ký

1826

Chương 1