Huyền Giới Chi Môn
Q.3-C.6175 tháng trước
Tuyệt Thế Hảo Yêu
Q.4-C.1265 tháng trước
Độc Tôn Tiên Giới

Độc Tôn Tiên Giới

Nhị Công Tử
C.45 tháng trước
Tham Thiên

Tham Thiên

Phong Ngự Cửu Thu
C.395 tháng trước
Độc Tôn Tam Giới
C.23936 tháng trước
Tiên Hồng Lộ

Tiên Hồng Lộ

Khoái Xan Điếm
FULL6 tháng trước
Tạo Thần

Tạo Thần

Thương Thiên Bạch Hạc
FULL6 tháng trước
Tối Cường Hệ Thống
C.2996 tháng trước
Thiên Sơn Tuyết Liên
Drop6 tháng trước
Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân
Q.1-C.406 tháng trước
Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Thân Vẫn Chỉ Tiêm
Q.1-C.1036 tháng trước
Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

Giáp Ngư Bất Thị Quy
C.206 tháng trước
Tiên Môn Thiếu Gia

Tiên Môn Thiếu Gia

Hồng Mông Thụ
C.2586 tháng trước
Vô Tiên

Vô Tiên

Duệ Quang
Q.1-C.56 tháng trước
Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss
Drop6 tháng trước
Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

Phi Thiên Ngư
C.306 tháng trước
Lược Thiên Ký

Lược Thiên Ký

Hắc Sơn Lão Quỷ
Q.1-C.2276 tháng trước
Tiên Lộ Tranh Phong
C.696 tháng trước
Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

Anh Lạc Xuy Tuyết
C.707 tháng trước
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
C.8657 tháng trước
Vạn Giới Chí Tôn

Vạn Giới Chí Tôn

Nguyễn Thanh Phong
C.997 tháng trước
Nhất Lộ Đăng Tiên

Nhất Lộ Đăng Tiên

Mỹ Ngọc 132
Drop7 tháng trước
Tiên Đạo Cầu Tác
Q.3-C.697 tháng trước
Thí Thiên Đao

Thí Thiên Đao

Tiểu Đao Phong Lợi
C.557 tháng trước
Vạn Cổ Chí Tôn

Vạn Cổ Chí Tôn

Thái Nhất Sinh Thủy
FULL7 tháng trước
Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

Nhĩ Căn
FULL7 tháng trước
Phàm Nhân Tu Tiên
FULL7 tháng trước
Cực Đạo Thiên Ma
C.157 tháng trước
Khi Tiên Lộ

Khi Tiên Lộ

Mộng Cảnh Hoa Thụ
C.277 tháng trước
Long Đế

Long Đế

Mac Black
C.338 tháng trước
Võ Đạo Đan Tôn
FULL8 tháng trước
Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

Vong Ngữ
FULL8 tháng trước