Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Hợp Thể Song Tu

Hợp Thể Song Tu

842074

Chương 456

Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Lộ Tranh Phong

33035

Chương 45

Phần Thiên

Phần Thiên

417624

FULL

Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

451428

FULL

Linh Sơn

Linh Sơn

470

Quyển 1 - Chương 7

Nhân Thần

Nhân Thần

22809

Chương 86

Đạo

Đạo

169118

Quyển 4 - Chương 121

La Phù

La Phù

268097

FULL

Tiên Trù

Tiên Trù

15609

Chương 45

Phế Thiên

Phế Thiên

690

Chương 17

Lạc Hồng Ký

Lạc Hồng Ký

41216

Quyển 2 - Chương 34

Xuyên Thư Chi Tu Tiên

Xuyên Thư Chi Tu Tiên

7733

Quyển 2 - Chương 9

Kiếm Chủng

Kiếm Chủng

36391

Chương 85

Ngốc Nữ Tu Tiên

Ngốc Nữ Tu Tiên

410

Chương 3

Duyên Truyền Kiếp

Duyên Truyền Kiếp

2080

Chương 7

Cuồng Nhân Tu Chân

Cuồng Nhân Tu Chân

6234

Chương 28

Tru Tiên I

Tru Tiên I

470456

FULL

Ngã Dục Phong Thiên Bns

Ngã Dục Phong Thiên Bns

83212

Chương 391

Chiến Đội Lập Kỳ

Chiến Đội Lập Kỳ

52937

Chương 95

Ngọc Tiên Duyên

Ngọc Tiên Duyên

115186

Quyển 10 - Chương 36

Thanh Huyền

Thanh Huyền

19741

Quyển 2 - Chương 17

Hồng Điệp

Hồng Điệp

60586

FULL