Vạn Giới Chí Tôn

Vạn Giới Chí Tôn

6380

Chương 99

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

223769

Quyển 13 - Chương 6

Đạo

Đạo

173518

Quyển 4 - Chương 122

Tiên Đạo Cầu Tác

Tiên Đạo Cầu Tác

69716

Quyển 3 - Chương 69

Thí Thiên Đao

Thí Thiên Đao

50

Chương 55

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

2609145

FULL

Khi Tiên Lộ

Khi Tiên Lộ

90

Chương 27

Long Đế

Long Đế

1510

Chương 33

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

7337003

FULL

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1067730

Chương 875

Đế Bá

Đế Bá

3511019

Chương 3342

Thánh Vương

Thánh Vương

3121627

FULL

Linh Chu

Linh Chu

4539050

FULL

Thiên Vương (New)

Thiên Vương (New)

1270

Chương 5

Bạch Ảnh

Bạch Ảnh

1070

Chương 75

Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên

60134

Chương 252

Nho Đạo Chí Thánh

Nho Đạo Chí Thánh

3145

Chương 11

Vấn Tiên

Vấn Tiên

410

Quyển 1 - Chương 18

Mặc Ảnh Lục

Mặc Ảnh Lục

320

Chương 4

Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

2507757

Quyển 8 - Chương 4037