Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

2448717

Quyển 8 - Chương 3770

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

1208739

Chương 784

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

68558

Chương 450

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

4587

Quyển 1 - Chương 88

Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

1320

Chương 60

Tiên Đạo Tình

Tiên Đạo Tình

29813

Quyển 1 - Chương 22

Tàn Thiên

Tàn Thiên

180

Chương 11

Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

82479

Quyển 1 - Chương 97

Thiên Vu

Thiên Vu

1488318

FULL

Đấu La Đại Lục 3

Đấu La Đại Lục 3

5440

Chương 112

Tru Tiên: Luân Hồi

Tru Tiên: Luân Hồi

3880

Chương 116

Vũ Cực Đỉnh Phong

Vũ Cực Đỉnh Phong

4160

Chương 200

Nhân Đạo Chí Tôn

Nhân Đạo Chí Tôn

20726

Chương 280

Chí Tôn Võ Thần

Chí Tôn Võ Thần

1130

Chương 11

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

7186053

FULL

Tru Tiên Ii

Tru Tiên Ii

558059

Chương 128

Giới Thần

Giới Thần

184226

Chương 490

Việt Giới Tu Linh

Việt Giới Tu Linh

340

Chương 15

Tế Luyện Sơn Hà

Tế Luyện Sơn Hà

170

Chương 4