Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Tiên Đạo Tình

Tiên Đạo Tình

29773

Quyển 1 - Chương 22

Tàn Thiên

Tàn Thiên

160

Chương 11

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

196755

Quyển 4 - Chương 43

Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

82329

Quyển 1 - Chương 97

Thiên Vu

Thiên Vu

1481428

FULL

Đấu La Đại Lục 3

Đấu La Đại Lục 3

5170

Chương 112

Tru Tiên: Luân Hồi

Tru Tiên: Luân Hồi

3100

Chương 116

Vũ Cực Đỉnh Phong

Vũ Cực Đỉnh Phong

3940

Chương 200

Nhân Đạo Chí Tôn

Nhân Đạo Chí Tôn

20426

Chương 280

Chí Tôn Võ Thần

Chí Tôn Võ Thần

950

Chương 11

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

7167443

FULL

Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

102433

Quyển 3 - Chương 58

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

37851

Quyển 3 - Chương 58

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

6151

Quyển 1 - Chương 9

Tru Tiên Ii

Tru Tiên Ii

555209

Chương 128

Giới Thần

Giới Thần

183376

Chương 490

Việt Giới Tu Linh

Việt Giới Tu Linh

330

Chương 15

Tế Luyện Sơn Hà

Tế Luyện Sơn Hà

170

Chương 4

Hợp Thể Song Tu

Hợp Thể Song Tu

840774

Chương 456

Tinh Giới

Tinh Giới

97362

FULL

Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Lộ Tranh Phong

32945

Chương 45