Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

1070

Quyển 1 - Chương 38

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

4807

Quyển 1 - Chương 92

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

7233173

FULL

Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên

125763

Chương 536

Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

1270

Chương 34

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

42271

Quyển 3 - Chương 119

Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

106113

Quyển 3 - Chương 119

Đan Thần

Đan Thần

1500949

FULL

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

6951

Quyển 1 - Chương 23

Long Đế

Long Đế

1390

Chương 29

Linh Vực

Linh Vực

2130734

Chương 1349

Độc Tôn Tam Giới

Độc Tôn Tam Giới

130873

Chương 2332

Trần Duyên

Trần Duyên

67139

Chương 489

Tiên Tuyệt

Tiên Tuyệt

906656

FULL

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

21880

Chương 142

Tử Dương

Tử Dương

380

Quyển 1 - Chương 10

Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

718841

Chương 453

Mịch Tiên Lộ

Mịch Tiên Lộ

813798

Chương 1117

Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Lộ Tranh Phong

33235

Chương 55

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

518659

Chương 533

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

1338940

Chương 1321

Ngộ Phật

Ngộ Phật

4100

Chương 74

Đạo

Đạo

170248

Quyển 4 - Chương 122