Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Đế Tôn

Đế Tôn

8499214

FULL

Thánh Vương

Thánh Vương

3020567

FULL

Linh Chu

Linh Chu

4492770

FULL

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

335759

Quyển 2 - Chương 450

Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên

44454

Chương 199

Bách Biến Dạ Hành

Bách Biến Dạ Hành

35202

Chương 133

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

1640

Chương 13

Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

713441

Chương 450

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

568517

Quyển 5 - Chương 18

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

515159

Chương 529

Long Hoàng

Long Hoàng

750

Chương 24

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

125597

Chương 62

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

6217081

Chương 1753

Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên

121853

Chương 517

Tiên Lộ Xa Xôi

Tiên Lộ Xa Xôi

50

Chương 2

Thiên Ảnh

Thiên Ảnh

2700

Chương 92

Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

2439487

Quyển 8 - Chương 3770

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

1204899

Chương 784

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

68248

Chương 450

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

4487

Quyển 1 - Chương 88

Ngộ Phật

Ngộ Phật

2600

Chương 66

Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

1100

Chương 60