Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

4174256

Chương 1306

Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên

123273

Chương 524

Đế Bá

Đế Bá

3457049

Chương 3222

Long Hoàng

Long Hoàng

1110

Chương 26

Tiên Phàm Biến

Tiên Phàm Biến

190

Chương 11

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

197255

Quyển 4 - Chương 44

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

580

Quyển 1 - Chương 18

Vạn Cổ Chí Tôn

Vạn Cổ Chí Tôn

455713

Chương 3641

Nhật Nguyệt Đương Không

Nhật Nguyệt Đương Không

103697

Quyển 5 - Chương 353

Tiên Lộ Chí Tôn

Tiên Lộ Chí Tôn

150

Chương 10

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

516489

Chương 530

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

337089

Quyển 2 - Chương 451

Bách Biến Dạ Hành

Bách Biến Dạ Hành

35572

Chương 134

Thiên Vương (New)

Thiên Vương (New)

750

Chương 4

Tham Thiên

Tham Thiên

880

Chương 39

Đế Tôn

Đế Tôn

8514714

FULL

Thánh Vương

Thánh Vương

3038037

FULL

Linh Chu

Linh Chu

4500250

FULL

Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

714901

Chương 450

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

126007

Chương 62

Tiên Lộ Xa Xôi

Tiên Lộ Xa Xôi

60

Chương 2

Thiên Ảnh

Thiên Ảnh

2960

Chương 92