Khúc Ỷ Thiên

Khúc Ỷ Thiên

Thienph0g94
Q.1-C.314 năm trước
Địa Phủ Lâm Thời Công

Địa Phủ Lâm Thời Công

Quyền Tâm Quyền Ý
C.4344 năm trước
Thần Ma Cửu Biến

Thần Ma Cửu Biến

Duy Nhất Thiên Tử
FULL4 năm trước
Đại Đạo Tu Tiên
Q.1-C.84 năm trước
Phệ Linh Yêu Hồn

Phệ Linh Yêu Hồn

Ngự Trạch Truyền Thuyết
Q.2-C.1304 năm trước
Già Thiên

Già Thiên

Thần Đồng
FULL4 năm trước
Hồn Thuật

Hồn Thuật

Vô Song Linh
Drop4 năm trước
Nhật Nguyệt Vô Thường
C.244 năm trước
Kỳ Thiên Lộ

Kỳ Thiên Lộ

Tiêu Tiềm
FULL4 năm trước
Yêu Cung

Yêu Cung

Minh Nguyệt
FULL4 năm trước
Hành Trình Bất Tử

Hành Trình Bất Tử

Người Qua Đường A
Q.2-C.204 năm trước
Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long
FULL4 năm trước
Trảm Tiên (Convert)
C.3725 năm trước
Siêu Cấp Tiên Y
FULL5 năm trước
Tiên Ngạo

Tiên Ngạo

Vụ Ngoại Giang Sơn
FULL5 năm trước
Thương Thiên

Thương Thiên

Tử Mộc Vạn Quân
FULL5 năm trước
Thú Thần Tu Tiên Ii

Thú Thần Tu Tiên Ii

Tử Trúc Đại Sĩ
C.215 năm trước
Tiên Hồi

Tiên Hồi

Địch Ốc
C.1155 năm trước
Đồ Thần Đường
FULL5 năm trước
Tiên Long

Tiên Long

Thiên Thu Vô Ngân
C.1145 năm trước
Trường Sinh Đảo
C.1345 năm trước
Chí Tôn

Chí Tôn

Cổ Chân Nhân
FULL5 năm trước
Bàn Sơn

Bàn Sơn

Đậu Tử Nhạ Họa
C.295 năm trước
Tiên Ngục

Tiên Ngục

Chử Tửu Luận Già Phê
FULL5 năm trước
Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Tiên Tử Nhiêu Mệnh
FULL5 năm trước
Chân Tiên
FULL5 năm trước
Thông Thiên Chi Lộ
FULL5 năm trước
Vĩnh Sinh

Vĩnh Sinh

Mộng Nhập Thần Cơ
FULL5 năm trước
Vũ Thần

Vũ Thần

Thương Thiên Bạch Hạc
FULL5 năm trước
Phi Thăng Chi Hậu

Phi Thăng Chi Hậu

Hoàng Phủ Kỳ
FULL5 năm trước
Cửu Chuyển Kim Thân Quyết

Cửu Chuyển Kim Thân Quyết

Khổ Sáp Đích Điềm Già Phê
Q.1-C.65 năm trước
Thiên Ngân

Thiên Ngân

Yến Minh
C.425 năm trước