Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Dịch Cân Kinh

Dịch Cân Kinh

67766

Chương 85

Chứng Hồn Đạo

Chứng Hồn Đạo

53342

Chương 160

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

2541855

FULL

Thôn Thiên

Thôn Thiên

337581

FULL

Cực Phẩm Chiến Thần

Cực Phẩm Chiến Thần

82306

Chương 240

Linh La Giới

Linh La Giới

965068

FULL

Ma Kiếm Lục

Ma Kiếm Lục

82872

FULL

Thông Thiên Vũ Hoàng

Thông Thiên Vũ Hoàng

22052

Chương 16

Thi Vương

Thi Vương

42531

FULL

Hỗn Độn Lôi Tu

Hỗn Độn Lôi Tu

101503

Chương 316

Tiên Ngộ

Tiên Ngộ

26075

Chương 21

Thiên Kiếp Y Sinh

Thiên Kiếp Y Sinh

43556

Chương 68

Thí Thiền

Thí Thiền

21350

Chương 135

Tiên Sở

Tiên Sở

34738

FULL

Huyễn Thần

Huyễn Thần

56629

Chương 131

Thánh Tiên

Thánh Tiên

17038

Chương 10

Cầm Đế

Cầm Đế

153857

FULL

Tiêu Dao

Tiêu Dao

49784

FULL

Lôi Hỏa

Lôi Hỏa

12872

Chương 51