Tạp Phiến Điều Mặc Sư
C.283 năm trước
Yêu Hoàng Thái Tử

Yêu Hoàng Thái Tử

Đế Yêu Hoàng
C.323 năm trước
Tân Thế Giới

Tân Thế Giới

Tuanminh109
C.343 năm trước
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Hạ Nhật Dịch Lãnh
FULL3 năm trước
Băng Đế

Băng Đế

icyhot9x
Q.2-C.253 năm trước
Biên Niên Sử An Nam

Biên Niên Sử An Nam

Lãnh Phát Công Tử
C.1103 năm trước
Ma Thần Nghịch Thương Thiên
C.223 năm trước
Tinh Hà Đại Đế

Tinh Hà Đại Đế

Mộng Nhập Thần Cơ
C.1003 năm trước
Quỷ Kiếm

Quỷ Kiếm

Qủy Lão Nhân
Q.1-C.83 năm trước
Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Lãm Nguyệt Thu Phong
FULL3 năm trước
Mộng Tu Tiên

Mộng Tu Tiên

Minh Tiến
FULL3 năm trước
Tiên Ma Biến

Tiên Ma Biến

Vô Tội
FULL3 năm trước
Phàm Tiên Chi Lữ

Phàm Tiên Chi Lữ

Khúc Khúc Nhi
Q.5-C.1453 năm trước
Truy Cầu Tiên Đạo

Truy Cầu Tiên Đạo

Lưu Tiểu Hoa
Q.1-C.153 năm trước
Thăng Long Đạo

Thăng Long Đạo

Huyết Hồng
C.133 năm trước
Con Đường Đại Đạo
C.853 năm trước
Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia
FULL3 năm trước
Trường Sinh Giới

Trường Sinh Giới

Tất Minh Vũ
C.4343 năm trước
Yêu Giả Vi Vương
FULL3 năm trước
Trầm Vụn Hương Phai
FULL4 năm trước
Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên
FULL4 năm trước
Tiên Lộ Phong Lưu

Tiên Lộ Phong Lưu

Phong Lưu Dã Hạc
FULL4 năm trước
Vạn Giới Vĩnh Tiên
Drop4 năm trước
Vô Tận Thần Công

Vô Tận Thần Công

Linh Ẩn Hồ
FULL4 năm trước
Thất Giới Truyền Thuyết

Thất Giới Truyền Thuyết

Tâm Mộng Vô Ngân
FULL4 năm trước
Cuồng Đồ Tu Tiên

Cuồng Đồ Tu Tiên

Vương Tiểu Man
C.1904 năm trước
Thiên Đế Kiếm
FULL4 năm trước
Hậu Tiên Cô Bảo Kiếm
FULL4 năm trước
Kị Sĩ Thứ Chín

Kị Sĩ Thứ Chín

Từng là người trong giang hồ
C.1004 năm trước
Tiên Lộ Xuân Thu
C.104 năm trước
Chí Tôn Tiên Đạo

Chí Tôn Tiên Đạo

Hàn Lãnh Tình Thiên
Drop4 năm trước
Đồ Thiên

Đồ Thiên

Gạo Trắng Không Ăn
C.154 năm trước