Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

2534435

FULL

Thôn Thiên

Thôn Thiên

336701

FULL

Cực Phẩm Chiến Thần

Cực Phẩm Chiến Thần

82216

Chương 240

Linh La Giới

Linh La Giới

962628

FULL

Ma Kiếm Lục

Ma Kiếm Lục

82552

FULL

Thông Thiên Vũ Hoàng

Thông Thiên Vũ Hoàng

22052

Chương 16

Thi Vương

Thi Vương

42321

FULL

Hỗn Độn Lôi Tu

Hỗn Độn Lôi Tu

101263

Chương 316

Tiên Ngộ

Tiên Ngộ

26075

Chương 21

Thiên Kiếp Y Sinh

Thiên Kiếp Y Sinh

43546

Chương 68

Thí Thiền

Thí Thiền

21350

Chương 135

Tiên Sở

Tiên Sở

34498

FULL

Huyễn Thần

Huyễn Thần

56519

Chương 131

Thánh Tiên

Thánh Tiên

16968

Chương 10

Cầm Đế

Cầm Đế

152577

FULL

Tiêu Dao

Tiêu Dao

49444

FULL

Lôi Hỏa

Lôi Hỏa

12872

Chương 51