Siêu Cấp Gia Đinh
C.9864 năm trước
Ngạo Thế Đan Thần

Ngạo Thế Đan Thần

Tịch Tiểu Tặc
C.3394 năm trước
Siêu Cấp Võ Thánh

Siêu Cấp Võ Thánh

Lãng Tử Biên Thành
C.1574 năm trước
Ảo Thuật Thần Toạ

Ảo Thuật Thần Toạ

Mực Thích Lặn Nước
Q.1-C.564 năm trước
Ma Long

Ma Long

Hủ Thi Ngạc
FULL4 năm trước
Tiên Qua Hành

Tiên Qua Hành

Lịch Thập Tam
Q.2-C.104 năm trước
Thiên Long

Thiên Long

Muademhp
Drop4 năm trước
Long Thần Khí
C.504 năm trước
Tinh Phong Truyền Thuyết

Tinh Phong Truyền Thuyết

Ngã Cật Tây Hồng Thị
Drop4 năm trước
Diệt Kiếp

Diệt Kiếp

duy_daica
C.174 năm trước
Thiên Nam Tự

Thiên Nam Tự

Chiến Thiên
C.874 năm trước
Giao Ước Tử Thần
C.444 năm trước
Hoàng Gia Hồn Giả Tại Tu Chân Giới
C.1294 năm trước
Duy Ngã Độc Tiên

Duy Ngã Độc Tiên

Đường Gia Tam Thiểu
Drop4 năm trước
Bát Tiên Đắc Đạo

Bát Tiên Đắc Đạo

Nguyễn Đức Lân
C.1004 năm trước
Đại Việt Tu Tiên Truyện

Đại Việt Tu Tiên Truyện

Nam Việt Tiên Sinh
Drop4 năm trước
Mộng Nhập Thành Tiên
C.204 năm trước
Vạn Quỷ Chi Tổ

Vạn Quỷ Chi Tổ

Độc Cô Phiêu Lưu
C.174 năm trước
Truy Mộng
C.314 năm trước
Uyên Ương Tiên Lộ
Q.1-C.54 năm trước
Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Mạt Lăng Mạc Tuyết
FULL4 năm trước
Khúc Ỷ Thiên

Khúc Ỷ Thiên

Thienph0g94
Q.1-C.314 năm trước
Địa Phủ Lâm Thời Công

Địa Phủ Lâm Thời Công

Quyền Tâm Quyền Ý
C.4344 năm trước
Thần Ma Cửu Biến

Thần Ma Cửu Biến

Duy Nhất Thiên Tử
FULL4 năm trước
Đại Đạo Tu Tiên
Q.1-C.84 năm trước
Phệ Linh Yêu Hồn

Phệ Linh Yêu Hồn

Ngự Trạch Truyền Thuyết
Q.2-C.1304 năm trước
Già Thiên

Già Thiên

Thần Đồng
FULL4 năm trước
Hồn Thuật

Hồn Thuật

Vô Song Linh
Drop4 năm trước
Nhật Nguyệt Vô Thường
C.244 năm trước
Kỳ Thiên Lộ

Kỳ Thiên Lộ

Tiêu Tiềm
FULL4 năm trước
Yêu Cung

Yêu Cung

Minh Nguyệt
FULL4 năm trước
Hành Trình Bất Tử

Hành Trình Bất Tử

Người Qua Đường A
Q.2-C.204 năm trước