Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
C.222mới đây
Phù Thiên Ký

Phù Thiên Ký

Bắc Hải Minh Chu
C.709mới đây
Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị
C.38mới đây
Thần Mộ Chi Huyết Đế

Thần Mộ Chi Huyết Đế

Không Biết Lấy Tên Gì
C.114mới đây
Tạo Hóa Thần Đế
C.38mới đây
Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

Hắn Từng Là Thiếu Niên
C.393mới đây
Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

Mực Thích Lặn Nước
Q.4-C.264mới đây
Đại Đạo Triều Thiên
C.179mới đây
Nghịch Mệnh Lộ

Nghịch Mệnh Lộ

Hoa Tinh Khôi
C.13mới đây
Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Người Xàm Nhất Vịnh Bắc Bộ
C.982 giờ trước
Ma Thần Hoàng Thiên
C.2122 giờ trước
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
C.5502 giờ trước
Thế Giới Ngầm
Q.3-C.162 giờ trước
Nhất Ngôn Thông Thiên
Q.3-C.3562 giờ trước
Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

Thiên Tằm Thổ Đậu
C.38511 giờ trước
Trù Đạo Tiên Đồ
C.32511 giờ trước
Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

Hắc Sơn Lão Quỷ
C.29911 giờ trước
Thiên Đạo Thư Viện

Thiên Đạo Thư Viện

Hoành Tảo Thiên Nhai
C.119211 giờ trước
Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

Mực Thích Lặn Nước
Q.4-C.26211 giờ trước
Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
C.31411 giờ trước
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Phong Hành Thuỷ Vân Gian
Q.7-C.65411 giờ trước
Ngạo Kiếm Vô Song

Ngạo Kiếm Vô Song

Nữ Ma Đạo
C.2311 giờ trước
Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)
C.26911 giờ trước
Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng
C.2015 giờ trước
Vĩnh Hằng Chúa Tể
C.6115 giờ trước
Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo
Q.2-C.15816 giờ trước
Ta Là Chí Tôn

Ta Là Chí Tôn

Lăng Phong Thiên Hạ
C.9318 giờ trước
Hư Lộ

Hư Lộ

Tam Sinh Mộng
C.10218 giờ trước
Đại Đế Cơ
C.5921 giờ trước
Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần

Tà Tâm Vị Mẫn
C.640ngày hôm qua
Tu Tiên Chi Ma Thể
FULLngày hôm qua
Liên Minh Chi Thần
C.245ngày hôm qua