Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

502589

Chương 464

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

4740

Chương 58

Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên

113393

Chương 423

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

0

Quyển 1 - Chương 2

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

1309380

Chương 1146

Hợp Thể Song Tu

Hợp Thể Song Tu

831764

Chương 444

Đấu La Đại Lục 3

Đấu La Đại Lục 3

1640

Chương 58

Đế Bá

Đế Bá

3387799

Chương 2548

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

25327

Quyển 5 - Chương 216

Đế Tôn

Đế Tôn

8429004

FULL

Vạn Cổ Chí Tôn

Vạn Cổ Chí Tôn

379303

Chương 769

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

327949

Quyển 2 - Chương 411

Thiên Vu

Thiên Vu

1443978

Chương 977

Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên

32604

Chương 133

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

553157

Quyển 4 - Chương 68

Linh Sơn

Linh Sơn

270

Quyển 1 - Chương 6

Trần Duyên

Trần Duyên

54519

Chương 240

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

1172529

Chương 730

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

211379

Quyển 10 - Chương 4

Nhân Thần

Nhân Thần

22139

Chương 86

Đạo

Đạo

166808

Quyển 4 - Chương 121

La Phù

La Phù

254287

FULL

Tiên Trù

Tiên Trù

15029

Chương 45

Giới Thần

Giới Thần

179346

Chương 488