Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

154647

Chương 2189

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

557997

Quyển 4 - Chương 97

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

330079

Quyển 2 - Chương 416

Phù Thiên Ký

Phù Thiên Ký

790

Chương 53

Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

85723

Quyển 2 - Chương 60

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

3837

Quyển 1 - Chương 63

Man Hoang Hành

Man Hoang Hành

1607

Chương 24

Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên

116743

Chương 463

Vạn Cổ Chí Tôn

Vạn Cổ Chí Tôn

398033

Chương 2881

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

7760

Chương 82

Ngộ Phật

Ngộ Phật

360

Chương 44

Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên

37644

Chương 178

Độc Tôn Tam Giới

Độc Tôn Tam Giới

26413

Chương 1189

Nhân Đạo Chí Tôn

Nhân Đạo Chí Tôn

17696

Chương 246

Linh Vực

Linh Vực

2056294

Chương 992

Trần Duyên

Trần Duyên

56419

Chương 306

Thiên Vu

Thiên Vu

1454398

Chương 1158

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

507229

Chương 500

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

1181419

Chương 740

Thiên Ảnh

Thiên Ảnh

610

Chương 4

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

29157

Quyển 5 - Chương 280

Đấu La Đại Lục 3

Đấu La Đại Lục 3

3240

Chương 92

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

213069

Quyển 10 - Chương 23