Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên

29684

Chương 113

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

76524

Chương 233

Đế Bá

Đế Bá

3372369

Chương 2302

Đế Tôn

Đế Tôn

8414384

Chương 2897

Thiên Vu

Thiên Vu

1437358

Chương 908

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

549957

Quyển 4 - Chương 50

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

325239

Quyển 2 - Chương 399

Trần Duyên

Trần Duyên

53389

Chương 198

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

1161389

Chương 688

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

499619

Chương 450

Linh Vực

Linh Vực

2036764

Chương 902

Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên

110913

Chương 387

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

4108936

Chương 1169

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

2450

Chương 39

Giới Thần

Giới Thần

175996

Chương 448

Thiên Ảnh

Thiên Ảnh

270

Chương 2

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

1303160

Chương 1128

Tham Thiên

Tham Thiên

430

Chương 7

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

22827

Quyển 4 - Chương 168

Phù Thiên Ký

Phù Thiên Ký

310

Chương 37

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

210099

Quyển 9 - Chương 37

Phế Thiên

Phế Thiên

110

Chương 6

Kiếm Chủng

Kiếm Chủng

35691

Chương 82

Lạc Hồng Ký

Lạc Hồng Ký

40406

Quyển 2 - Chương 16

Tru Tiên Ii

Tru Tiên Ii

531289

Chương 128

diễn đàn phụ nữ