Lạc Thiên Ký
C.140mới đây
Phong Lưu Chân Tiên

Phong Lưu Chân Tiên

✧๖ۣۜSaya✨๖ۣۜYuki✧
C.536mới đây
Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

Hắn Từng Là Thiếu Niên
C.262mới đây
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
C.1772 giờ trước
Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

Thiên Tằm Thổ Đậu
C.1792 giờ trước
Thế Tôn (Dạ Nam Thính Phong)
C.322 giờ trước
Trù Đạo Tiên Đồ
C.262 giờ trước
Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

Hắc Sơn Lão Quỷ
C.302 giờ trước
Thiên Đạo Thư Viện

Thiên Đạo Thư Viện

Hoành Tảo Thiên Nhai
C.9162 giờ trước
Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Phong Thanh Dương
C.9652 giờ trước
Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

Mực Thích Lặn Nước
Q.4-C.132 giờ trước
Vô Hạn Thự Quang
Q.13-C.302 giờ trước
Nhất Ngôn Thông Thiên
Q.3-C.2592 giờ trước
Đại Đạo Triều Thiên
C.1132 giờ trước
Hoàng Đình

Hoàng Đình

Liếm Ngón Tay
Q.2-C.432 giờ trước
Tử Dương

Tử Dương

Phong Ngự Cửu Thu
Q.1-C.2212 giờ trước
Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

Lão Tiên Sinh
C.1162 giờ trước
Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

Mực Thích Lặn Nước
Q.4-C.132 giờ trước
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Phong Hành Thuỷ Vân Gian
Q.6-C.59414 giờ trước
Kiếm Phá Thương Khung
C.4622 giờ trước
Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
FULL23 giờ trước
Tạo Hóa Thần Đế
C.1924 giờ trước
Thiên Hà Đại Lục Ký

Thiên Hà Đại Lục Ký

Tiểu Long Thiên
C.36ngày hôm qua
Kiếm Vương Triều
Q.4-C.64ngày hôm qua
Phù Thiên Ký

Phù Thiên Ký

Bắc Hải Minh Chu
C.593ngày hôm qua
Liên Minh Chi Thần
C.203ngày hôm qua
Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

Chính Nguyệt Sơ Tứ
C.574ngày hôm qua
Hạc Tiên Vân Tán, Tử Lí Đào Sinh
C.44 ngày trước
Cửu Âm Đại Đế

Cửu Âm Đại Đế

Kỷ Tiểu Thiên
C.854 ngày trước
Vạn Giới Gian Thương

Vạn Giới Gian Thương

Tiểu Tiểu Thu Dạ
C.205 ngày trước
Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên

Phương Tưởng
C.6245 ngày trước