Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Linh Vực

Linh Vực

2098374

Chương 1298

Trạch Thiên Kí (Ttv)

Trạch Thiên Kí (Ttv)

13460

Chương 1154

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

573157

Quyển 5 - Chương 44

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

2970

Chương 33

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

217669

Quyển 12 - Chương 12

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

6461

Quyển 1 - Chương 16

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

2540

Quyển 2 - Chương 106

Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên

47254

Chương 212

Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

103623

Quyển 3 - Chương 79

Bạch Ảnh

Bạch Ảnh

350

Chương 63

Trần Duyên

Trần Duyên

62909

Chương 489

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

249367

Chương 3856

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

39091

Quyển 3 - Chương 79

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

92334

Chương 372

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

18300

Chương 137

Ngộ Phật

Ngộ Phật

3390

Chương 73

Phù Thiên Ký

Phù Thiên Ký

5450

Chương 245

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

6242141

Chương 1753

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

1332140

Chương 1320

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

36597

Quyển 6 - Chương 406

Mịch Tiên Lộ

Mịch Tiên Lộ

805658

Chương 1110

Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

88703

Quyển 2 - Chương 81

Tinh Giới

Tinh Giới

102332

FULL

Tranh Bá Thiên Hạ

Tranh Bá Thiên Hạ

19312

Chương 262

Độc Tôn Tam Giới

Độc Tôn Tam Giới

97923

Chương 2332

Tối Tiên Du

Tối Tiên Du

9872

Chương 48

Phi Thiên

Phi Thiên

83135

Chương 350

Đại Đạo Độc Hành

Đại Đạo Độc Hành

259626

Chương 668