Thể loại truyện tiên hiệp đây là truyện về tu chân, từ người thường hấp thu thiên địa linh khí của trời đất để tạo thành nội lực của bản thân.

Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên

690553

Chương 727

Tru Tiên I

Tru Tiên I

419986

FULL

Đế Bá

Đế Bá

3356939

Chương 2227

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

4096846

Chương 1158

Thiên Vu

Thiên Vu

1430518

Chương 844

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

1295100

Chương 1102

Kiếm Chủng

Kiếm Chủng

35171

Chương 75

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

496409

Chương 436

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

546177

Quyển 4 - Chương 30

Linh Vực

Linh Vực

2027264

Chương 894

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

129817

Chương 147

Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên

108613

Chương 342

Giới Thần

Giới Thần

173056

Chương 394

Man Hoang Hành

Man Hoang Hành

1017

Chương 13

Đế Tôn

Đế Tôn

8397644

Chương 2870

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

192615

Quyển 4 - Chương 12

Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên

27404

Chương 87

Chiến Đội Lập Kỳ

Chiến Đội Lập Kỳ

52567

Chương 95

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

321859

Quyển 2 - Chương 371

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

121957

Chương 55

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

74344

Chương 198

Trần Duyên

Trần Duyên

52589

Chương 160

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

1153979

Chương 650

Vạn Cổ Chí Tôn

Vạn Cổ Chí Tôn

377323

Chương 372

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

36171

Quyển 3 - Chương 49

diễn đàn phụ nữ