Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo
Q.2-C.190mới đây
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
C.988mới đây
Thần Mộ Chi Huyết Đế

Thần Mộ Chi Huyết Đế

Không Biết Lấy Tên Gì
C.242mới đây
Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

Hắn Từng Là Thiếu Niên
C.637mới đây
Tạo Hóa Tiên Đế

Tạo Hóa Tiên Đế

Mộ Vũ Thần Thiên
C.420mới đây
Trò Chơi Luân Hồi

Trò Chơi Luân Hồi

Tiếu Diện Tà Thần
C.55mới đây
Đỉnh Phong Chí Tôn

Đỉnh Phong Chí Tôn

Tiểu Bảo Trùng Sinh
C.37216 phút trước
Thần Đạo Đan Tôn

Thần Đạo Đan Tôn

Cô Đơn Địa Phi
C.469620 phút trước
Thái Cổ Thần Vương

Thái Cổ Thần Vương

Tịnh Vô Ngân
C.5354 giờ trước
Tuyệt Thế Dược Thần

Tuyệt Thế Dược Thần

Phong Nhất Sắc
C.1425 giờ trước
Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Phong Thanh Dương
C.12066 giờ trước
Giới Thần

Giới Thần

Nguyễn Văn Thanh
C.8426 giờ trước
Hư Lộ

Hư Lộ

Tam Sinh Mộng
C.2126 giờ trước
Nhất Ngôn Thông Thiên
Q.4-C.4776 giờ trước
Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
C.53813 giờ trước
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
C.27613 giờ trước
Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)
C.49913 giờ trước
Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

Mực Thích Lặn Nước
Q.6-C.13313 giờ trước
Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

Thiên Tằm Thổ Đậu
C.60914 giờ trước
Hoàng Đình

Hoàng Đình

Liếm Ngón Tay
Q.3-C.4418 giờ trước
Nghịch Long

Nghịch Long

Kiemtien Laphong
C.7819 giờ trước
Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng
Q.2-C.17119 giờ trước
Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu
C.17324 giờ trước
Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm
C.9624 giờ trước
Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Hắc Ám Tử Thần
C.5124 giờ trước
Cuồng Huyết Thiên Ma
C.127ngày hôm qua
Đế Hoàng Tôn

Đế Hoàng Tôn

Đại Việt Hoàng
C.1632 ngày trước
Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

Ân Tứ Giải Thoát
C.662 ngày trước
Ta Là Tiên Phàm

Ta Là Tiên Phàm

Bách Lý Tỉ
C.262 ngày trước
Ta Không Thành Tiên
C.2992 ngày trước
Nghịch Thế Vũ Thần
C.412 ngày trước
Đấu La Đại Lục 3

Đấu La Đại Lục 3

Đường Gia Tam Thiểu
C.4983 ngày trước