Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên

710663

Chương 1712

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

333909

Quyển 2 - Chương 444

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

191057

Chương 3042

Độc Tôn Tam Giới

Độc Tôn Tam Giới

50893

Chương 1737

Vạn Cổ Chí Tôn

Vạn Cổ Chí Tôn

425243

Chương 3370

Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

711621

Chương 448

Man Hoang Hành

Man Hoang Hành

2327

Chương 57

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

31537

Quyển 6 - Chương 344

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

11990

Chương 110

Ngộ Phật

Ngộ Phật

2060

Chương 64

Tranh Bá Thiên Hạ

Tranh Bá Thiên Hạ

16382

Chương 200

Trần Duyên

Trần Duyên

58719

Chương 380

Phù Thiên Ký

Phù Thiên Ký

2250

Chương 139

Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

2426677

Quyển 8 - Chương 2980

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

4147056

Chương 1251

Linh Vực

Linh Vực

2074474

Chương 1127

Đế Bá

Đế Bá

3427409

Chương 3015

Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên

120153

Chương 506

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

810

Quyển 1 - Chương 39

Thiên Ảnh

Thiên Ảnh

1950

Chương 80

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

563947

Quyển 5 - Chương 2

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

512279

Chương 520

Tiên Đạo Tình

Tiên Đạo Tình

29703

Quyển 1 - Chương 22

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

4277

Quyển 1 - Chương 86

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

1319920

Chương 1192

Tàn Thiên

Tàn Thiên

70

Chương 11

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

86644

Chương 372

Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên

42514

Chương 194