Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

Tiên hiệpMực Thích Lặn Nước76191Quyển 3 - Chương 25015 giờ trước
5.6
Trần Duyên

Trần Duyên

Tiên hiệpYên Vũ Giang Nam77429Chương 494ngày hôm qua
5.5
Linh Vực

Linh Vực

Tiên hiệpNghịch Thương Thiên2225364Chương 16192 tuần trước
7.1
Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

Tiên hiệpNhĩ Căn2605125FULL2 tháng trước
7.9
Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Tiên hiệpVong Ngữ7143423FULL2 tháng trước
8.7
Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

Tiên hiệpVong Ngữ7332003FULL2 tháng trước
7.2
Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

Tiên hiệpNam Hi1067090Chương 8752 tháng trước
7.4
Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Tiên hiệpQuan Kỳ2422040FULL3 tháng trước
8.0
Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

110113

Quyển 3 - Chương 250

Liên Minh Chi Thần

Liên Minh Chi Thần

3570

Chương 137

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

610717

Quyển 5 - Chương 167

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

76191

Quyển 3 - Chương 250

Ma Thần Hoàng Thiên

Ma Thần Hoàng Thiên

11570

Chương 168

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

9250

Chương 166

Phù Thiên Ký

Phù Thiên Ký

13070

Chương 518

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

383797

Chương 4413

Trần Duyên

Trần Duyên

77429

Chương 494

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

1367189

Chương 876

Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên

131873

Chương 584

Tuyệt Thế Hảo Yêu

Tuyệt Thế Hảo Yêu

60897

Quyển 4 - Chương 126

Hoàng Đình

Hoàng Đình

34724

Quyển 2 - Chương 11

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

77198

Chương 533

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

5580

Quyển 3 - Chương 190

Thiên Hiệp Tình

Thiên Hiệp Tình

210

Chương 5

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

9161

Quyển 2 - Chương 114

Thiên

Thiên

50107

Chương 148

Tử Dương

Tử Dương

2960

Quyển 1 - Chương 168

Tham Thiên

Tham Thiên

1050

Chương 39

Phán Thần Hệ Thống

Phán Thần Hệ Thống

9410

Chương 371

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

31910

Chương 210

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

357089

Quyển 3 - Chương 616

Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

92703

Quyển 3 - Chương 11

Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

726501

Chương 457

Độc Tôn Tam Giới

Độc Tôn Tam Giới

160853

Chương 2393