Danh mục truyện tiên hiệp hay mới nhất đã full với nhiều truyện tu chân, tu tiên đặc sắc được chọn lọc một cách kĩ lưỡng cập nhập nhanh và liên tục.

Linh Vực

Linh Vực

2084824

Chương 1226

Trần Duyên

Trần Duyên

60569

Chương 448

Tranh Bá Thiên Hạ

Tranh Bá Thiên Hạ

17162

Chương 208

Tối Tiên Du

Tối Tiên Du

9242

Chương 24

Phi Thiên

Phi Thiên

80555

Chương 142

Mịch Tiên Lộ

Mịch Tiên Lộ

799038

Chương 1045

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

1710

Quyển 2 - Chương 76

Đại Đạo Độc Hành

Đại Đạo Độc Hành

257006

Chương 615

Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

1325600

Chương 1242

Thần Ma Thiên Tôn

Thần Ma Thiên Tôn

4160486

Chương 1274

Đế Bá

Đế Bá

3441849

Chương 3180

Phù Thiên Ký

Phù Thiên Ký

3580

Chương 182

Độc Tôn Tam Giới

Độc Tôn Tam Giới

71243

Chương 2072

Vạn Cổ Chí Tôn

Vạn Cổ Chí Tôn

440903

Chương 3526

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

219137

Chương 3584

Trạch Thiên Kí (Ttv)

Trạch Thiên Kí (Ttv)

8550

Chương 1125

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

89464

Chương 372

Nhật Nguyệt Đương Không

Nhật Nguyệt Đương Không

103117

Quyển 5 - Chương 352

Tham Thiên

Tham Thiên

780

Chương 39

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

33937

Quyển 6 - Chương 376

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

14670

Chương 121

Thiên Vương (New)

Thiên Vương (New)

240

Chương 3

Đế Tôn

Đế Tôn

8498834

FULL