List truyện ngôn tình cổ đại hay đã hoàn thành dành cho các bạn đam mê đọc truyện ngôn tình cổ đại sắc.

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Luyến Nguyệt Nhi
FULL2 tháng trước
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
FULL1 tháng trước
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
FULL2 tháng trước
Y Thủ Che Thiên

Y Thủ Che Thiên

Mộ Anh Lạc
FULL2 tháng trước
Thú Phi

Thú Phi

Chu Ngọc
FULL2 tháng trước
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Lãnh Thu Nguyệt
FULL2 tuần trước
Đích Trưởng Nữ

Đích Trưởng Nữ

Hạ Nhật Phấn Mạt
C.2302 ngày trước
Chiết Tẫn Xuân Phong
FULL2 tuần trước
Phù Dung Vương Phi
FULL2 tuần trước
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Phong Vân tiểu yêu
FULL2 tuần trước
Tiểu Thư Hắc Báo

Tiểu Thư Hắc Báo

Trịnh Viện
FULL3 ngày trước
Quỷ Hoàng Phi

Quỷ Hoàng Phi

Sương Hoa
FULL2 ngày trước
Đích Nữ Bình An

Đích Nữ Bình An

Hòa Tiểu Thảo
FULL2 ngày trước
Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu
FULL2 ngày trước
Ta Là Chính Thê Của Chàng
FULL2 ngày trước
Cảnh Xuân Nam Triều

Cảnh Xuân Nam Triều

Lâm Gia Thành
FULL2 ngày trước
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
C.16812 giờ trước
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
FULL2 ngày trước
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Hoa Nhật Phi
FULL2 ngày trước
Linh Sát

Linh Sát

Hướng Dương
FULL2 ngày trước
Gia Cát Linh Ẩn

Gia Cát Linh Ẩn

Cửu Dã Thần Tây
FULL2 tháng trước
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!
FULL2 tháng trước
Vân Long Phá Nguyệt

Vân Long Phá Nguyệt

Hạ Nhiễm Tuyết
FULL2 tháng trước
Bạo Quân Độc Sủng

Bạo Quân Độc Sủng

Diệp Vũ Sắc
FULL2 tháng trước
Công Tử Khuynh Thành

Công Tử Khuynh Thành

Duy Hòa Tống Tử
FULL2 tuần trước
Sủng Tam Phu
C.622 tháng trước
Tướng Công, Tạo Phản Đi!
C.442 ngày trước
Diệu Cốt Sinh Hương
C.23mới đây