List truyện ngôn tình cổ đại hay đã hoàn thành dành cho các bạn đam mê đọc truyện ngôn tình cổ đại sắc.

Bạo Vương Liệt Phi
FULL8 tháng trước
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Hoa Dương Hoa Ảnh
FULL8 tháng trước
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
FULL10 tháng trước
Y Thủ Che Thiên

Y Thủ Che Thiên

Mộ Anh Lạc
FULL8 tháng trước
Đích Trưởng Nữ

Đích Trưởng Nữ

Hạ Nhật Phấn Mạt
C.2176 ngày trước
Cổ Đại Thí Hôn
FULL2 năm trước
Ngọc Lâu Xuân

Ngọc Lâu Xuân

Thanh Ca Nhất Phiến
C.521 năm trước
Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu
FULL2 năm trước
Cảnh Xuân Nam Triều

Cảnh Xuân Nam Triều

Lâm Gia Thành
FULL1 năm trước
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
C.10915 giờ trước
Tú Sắc Nông Gia
FULL2 năm trước
Quy Về Điền Viên
FULL1 năm trước
Mơ Ước Hậu Vị

Mơ Ước Hậu Vị

Tuyết Chi Hàm
FULL12 tháng trước
Cuộc Sống Ở Bắc Tống
FULL1 năm trước
Săn Tim Nàng

Săn Tim Nàng

Hi Đại Tiểu Thư
FULL3 tháng trước
Công Tử Khuynh Thành

Công Tử Khuynh Thành

Duy Hòa Tống Tử
Q.1-C.5312 giờ trước
Hoàng Hậu Tiểu Hồ Ly

Hoàng Hậu Tiểu Hồ Ly

Tiểu Hồ & Tiểu Ly
FULL2 năm trước
Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta

Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta

Huyết Lệ Chi Băng + Ái Tình Vạn Kiếp
FULL2 năm trước
Thư Đồng Công Tử
FULL1 năm trước
Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm
FULL4 tháng trước
Khói Bếp Ven Hồ

Khói Bếp Ven Hồ

Mạc Nhạ Thị Phi
FULL6 tháng trước
Tỳ Nữ Sinh Tử Khế
FULL1 năm trước
Sủng Tam Phu
C.611 tháng trước
Nông Trang Chủ Cổ Đại
FULL1 năm trước
Mạc Lăng Liễu Cổ

Mạc Lăng Liễu Cổ

Phương Tiểu Hỉ
Drop7 tháng trước
Không Có Lai Sinh
FULL6 tháng trước
Tướng Công, Tạo Phản Đi!
C.353 ngày trước