Danh sách truyện của tác giả Trúc Lam

Ngàn Năm - Vạn Năm
C.262 năm trước
Vô Tận Chém Giết
C.205 ngày trước