Danh sách truyện của tác giả Tổng Công Đại Nhân

Khống Chế Dục

Khống Chế Dục

Tổng Công Đại Nhân
FULL3 năm trước
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tổng Công Đại Nhân
FULL1 tháng trước
Hòe Viên

Hòe Viên

Tổng Công Đại Nhân
FULL3 năm trước
Kẻ Mưu Mô

Kẻ Mưu Mô

Tổng Công Đại Nhân
Drop2 năm trước
Kẻ Lập Mưu

Kẻ Lập Mưu

Tổng Công Đại Nhân
FULL10 tháng trước
Âm Mưu Gia

Âm Mưu Gia

Tổng Công Đại Nhân
FULL9 tháng trước
Người Tốt Kẻ Xấu

Người Tốt Kẻ Xấu

Tổng Công Đại Nhân
C.421 năm trước